14/06 Uitspraak over financiële nasleep De Punt

Gisteren heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de zaak van de gemeente Tynaarlo tegen de Staat. Het draaide daarbij om de vergoeding van de kosten die de gemeente heeft gemaakt tijdens en in de nasleep van een brand in 2008, waarbij drie brandweermannen omkwamen. Het is een langslepend juridisch conflict geweest, dat via de bezwaarcommissie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties via de rechtbank in Assen bij de Raad van State uitkwam.

De kern van de zaak draait om de vergoedingenproblematiek conform het oude art 25 Wrzo, een artikel dat tegenwoordig is terug te vinden in artikel 55 Wet veiligheidsregio's. Concreet betekent het artikel dat een gemeente in geval van een ramp een beroep kan doen op het Rijk om een bijdrage te krijgen in de gemaakte kosten. De kern van de zaak, zoals die ook in dit geval speelde, draait om het begrip 'ramp'. Volgens de letter van de wet is een ramp een "zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken".

In dit geval was de Raad van State, net als het ministerie, van mening dat het weliswaar een fatale brand was, maar het geenszins een ramp was conform de bepalingen van de wet. Die argumentatie valt tot op zekere hoogte te begrijpen. Het is wel zuur dat de voorzet die de rechtbank in Assen nog gaf hier ook van tafel is geveegd; de rechtbank opperde dat de gemeente Tynaarlo mogelijk wel voor een eenmalige subsidie in aanmerking zou kunnen komen, om de gemaakte kosten (deels) te dekken. De Raad van State concludeert klip en klaar dat een eenmalige subsidie alleen redelijk zou zijn in het geval er sprake is van een rampsituatie. 

14 juni 2012
NGB/Wouter Jong

 

Verder lezen?
Lees hier de volledige uitspraak

naar vorige weblog

Kennis delen via twitter | crisisbeheersing | crisiscommunicatie | burgemeesters

 

 

U bent hier

<div></div>