23/03 Crisis in slow motion

In het Burgemeestersblad dat deze week uitkomt staat een interview met Paul Depla, burgemeester van Heerlen. Hij spreekt over de crisis rond winkelcentrum 't Loon. Een crisis in slow motion.

In december 2011 werd een deel van winkelcentrum ’t Loon in Heerlen gesloopt, nadat pilaren in de onderliggende parkeergarage de grond in zakten. Enkele maanden ervoor waren de eerste voortekenen van een mogelijke instorting van het eerste grote winkelcentrum van Nederland zichtbaar geworden.

In het interview schetst burgemeester Depla een aantal opvallende aandachtspunten. Zo speelde het gevaar van de verzakking zich onder de grond af, waardoor het bewoners in de omgeving het gevoel gaf dat de situatie 'ongrijpbaar' was. Depla: "Bewoners dachten: "Het is in de grond en wie zegt dat wat er in de grond gaande is niet veel verder gaat dan ’t Loon? Daarom hebben we besloten om in de flats in de omgeving meetinstrumenten te plaatsen. Zodat we aan de omwonenden konden laten zien dat hun veiligheid niet in het geding was.’"

De situatie hield drie weken aan, totdat de gevaarlijke delen gesloopt waren. Gedurende die tijd is de gemeente actief betrokken geweest bij de crisis. Depla: "Je had in feite een hele lange periode waarin de crisis zich langzaam voltrok. Fouten die je in het begin maakte kon je in een latere fase weer goedmaken. Er is bewust niet in een formele GRIP-structuur gewerkt. We hebben het gewoon gedaan. We hebben gewerkt alsof er een GRIP3 situatie was, maar niet volgens de formele structuur; dat had tot meer bureaucratie geleid."

In de loop van de crisis ontstaat niet alleen een nauwe band met de bewoners, maar ook met de geevacueerde winkeliers. "We zijn direct naar hen toegegaan. Drie keer is er bij ’t Loon overlegd en vervolgens is een keer of vijf, zes met alle ondernemers in het stadhuis bijgepraat. Dat zorgde voor veel goodwill bij de ondernemers, want die zijn eigenlijk de grootste slachtoffers. Die raakten hun drukste winkelmaand kwijt. Ik heb een goede band met ze gehad. Mijn stropdas zit niet altijd goed bij persconferenties. Ik kreeg van de man van de C&A een nieuwe das aangereikt, die hij speciaal voor me had geknoopt. Dat geeft iets weer van de relatie die was opgebouwd."

Het volledige interview is hier terug te lezen.

23 maart 2012
NGB/Wouter Jong

 

naar vorige weblog

Kennis delen via twitter | crisisbeheersing | crisiscommunicatie | burgemeesters

U bent hier

<div></div>