05/03 Onderzoek naar psychosociale zorg bij professionals

Vorige week is een onderzoek uitgekomen naar de veerkracht van professionals in de ambulancezorg, brandweer, Defensie en politie. Mensen die zich dag en nacht inzetten voor de samenleving. Vaak onder uitzonderlijk zware omstandigheden.

Volgens de onderzoekers beschikken de meeste medewerkers, met behulp van de werkgever en thuisfront, over voldoende veerkracht om goed met deze ervaringen om te kunnen gaan. Soms zorgen de persoonlijke omstandigheden of situatie voor psychosociale klachten. Dit houdt niet op bij het beëindigen van het dienstverband of pensionering.

Impact heeft onderzoek gedaan naar de behoefte en aangeboden psychosociale ondersteuning aan geüniformeerden, actief en postactief. Door het raadplegen van beschikbare informatie en interviews met verschillende lagen van de betrokken doelgroep is een duidelijk beeld ontstaan.

Van de verschillende diensten is Defensie de enige organisatie die structureel beleid maakt en professionele ondersteuning biedt aan postactieve medewerkers. Met de uitrol van het landelijke programma versterking professionele weerbaarheid is ook de politie druk doende om, met de Nationale politie in het vizier, een hoogwaardige psychosociale ondersteuning op te zetten. Werkgevers van ambulance en brandweer voelen tevens een morele verantwoordelijkheid. De onderzoeken geven enkele aanbevelingen die de ondersteuning naar een hoger niveau kunnen tillen:

  • Geef voorlichting en veranker collegiale ondersteuning in de organisatie om dit, op plaatsen waar kwetsbaarheid tonen nog geen gemeengoed is, te bevorderen;
  • Train leidinggevenden in het (h)erkennen van psychosociale klachten en geef duidelijkheid over hun rol daarbij;Investeer in de positionering en inhoudelijke trainingen van collegiale ondersteuningsteams;
  • Maak verbinding met postactieven door hen te betrekken en in te zetten voor bijvoorbeeld voorlichting, dit geeft de kans psychosociale klachten vroegtijdig te herkennen;
  • Bied actief ondersteuning aan bij psychosociale klachten aan postactieven, hiervoor is het voorwaarde deze in beeld te hebben en te houden;
  • Betrek het thuisfront van de postactieve medewerker, zij signaleren veranderingen en klachten vaak als eerste.

Impact verwacht met deze onderzoeken een bijdrage te leveren aan het verder professionaliseren van de psychosociale ondersteuning aan geüniformeerden met een publieke taak. De onderzoeken werden uitgevoerd in opdracht van en gefinancierd door het ministerie van Veiligheid en Justitie en Stichting de Basis.

5 maart 2012
NGB/Wouter Jong

 

Verder lezen?

Lees hier de onderzoeken over actief dienenden & postactief (oud-personeel).

 

U bent hier

<div></div>