Nieuwsbrief Crisisbeheersing jaargang 5, nr. 1, januari 2007

De 5e jaargang van de Nieuwsbrief Crisisbeheersing trapt af met een oefenspecial. Samen met het veld is door BZK een visie ontwikkeld die vérstrekkende consequenties heeft voor het oefenbeleid. Pijlers zijn: oefenen als professie, standaardiseren en leren van ervaringen.

Overige onderwerpen in dit nummer zijn:

- Kabinet wijst veiligheidsrisicicogebieden aan
- De Nieuwjaarsbrand van Volendam en de lessen voor later
- De "nieuwe" FEMA: oude wijn in nieuwe zakken, of...toch niet? (door Eelco Dykstra)
- Relevant! Nieuw Kennis-en samenwerkingsnetwerk Externe Veiligheid
- Een wereld te winnen voor de RGF
- Congressenreek Protocol Leren
- Vier vragen aan... Rob Brons

Klik hier om de nieuwsbrief op www.bzk.nl te downloaden.


U bent hier

<div></div>