NGB-weblog: Handreiking "Herdenken" van Impact

In opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft Impact, het kenniscentrum dat zich ontfermt over lotgenoten en nabestaanden van rampen, een Handreiking Herdenken uitgebracht. De handreiking benoemt aandachtspunten en geeft concrete tips voor de beslissing of er een herdenking komt, voor de inrichting van een projectteam, de opzet van een programma, praktische voorbereidingen en omgang met media-aandacht. Daarbij is oog voor doelen, doelgroepen, belangen en religieuze en culturele diversiteit. Ook gaat de handeriking in op de mogelijke discussies rond de totstandkoming van een monument.

Bij een herdenking komen verschillende groepen en belangen samen. Het is vaak een precair evenwicht tussen protocol, rituelen en informele ontmoetingen. Paradoxaal genoeg vinden veel getroffenen de herdenking vaak niet het meest waardevolle onderdeel van een dag. Voor hen is het minstens zo belangrijk om na afloop van de herdenking mede-slachtoffers te ontmoeten en ervaringen te delen. In de bundel "Wereld van verschil" (NGB/Impact) spreekt een getroffene van de Tsunami over de herdenkingsbijeenkomst in de Ridderzaal:

"Eenmaal in de Ridderzaal blijken diverse hoogwaardigheidsbekleders aanwezig te zijn. ‘Er waren leden van het kabinet en diverse Tweede Kamerleden bij. Wij hadden daar niet zo veel mee, omdat we vooral waren gekomen om de andere slachtoffers te ontmoeten’, aldus Hans. De bijeenkomst blijkt anders te verlopen dan Hans en Marlies zich hadden voorgesteld. ‘Er waren camera’s aanwezig en fotojournalisten maakten vanaf de publieke tribune foto’s van ons. Volgens de organisatie zouden ze alleen foto’s van achteren maken, maar de volgende dag stonden Marlies en ik pontificaal op de voorpagina van de Gelderlander, als “Gelderse tsunami-slachtoffers”."

Een heel andere ervaring heeft Carlo van der Maar, die aanwezig was bij de herdenking na het Koninginnedagdrama in Apeldoorn. Hij sprak in de interviewbundel "Sterke schouders" (Impact) over deze herdenking:

"In Theater Orpheus waren slachtoffers, nabestaanden en hulpverleners uitgenodigd. Onder de aanwezigen waren koningin Beatrix, prins Willem-Alexander, prinses Máxima, prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven. Daarnaast werd de bijeenkomst ook bijgewoond door onder anderen premier Balkenende en burgemeester De Graaf van Apeldoorn. Het samenzijn droeg bij aan mijn eigen verwerking. Ik ontmoette daar collega’s die ook bij de Naald waren geweest. Ook de koningin heb ik nog gesproken. Ze was betrokken, het was duidelijk te zien hoezeer ze zelf ook aangeslagen was."

De handreiking legt de focus op een herdenking vlak na een ramp, maar ongetwijfeld zijn er ook lessen uit te destilleren die relevant zijn voor een herdenking die bijvoorbeeld tien jaar na dato plaatsvindt.

De Handreiking Herdenken is hier te downloaden (via website Impact). Ook is een overzicht met 10 tips beschikbaar. Tevens zijn de checklists die als bijlagen in de handreiking zijn opgenomen als Word-bestand te downloaden, zodat projectteams er zelf mee kunnen werken en ze kunnen gebruiken en aanpassen in een specifieke situatie.

7 februari 2012
NGB/Wouter Jong

 

Verder lezen?
Klik door om de bundels "Wereld van verschil" en "Sterke schouders" te downloaden.

naar vorige weblog

Kennis delen via twitter | crisisbeheersing | crisiscommunicatie | burgemeesters

 

U bent hier

<div></div>