31/01 Conceptversie Onderzoeksraad voor de Veiligheid

Vorige week speelde een kort geding van Chemie-Pack, die zich verzette tegen de publicatie van het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over de brand in Moerdijk. Uiteindelijk gunde de rechter Chemie-Pack een week extra om de conceptversie te becommentarieren, maar - om de Rijdende Rechter te citeren - "daar moest de firma het dan mee doen".

Het verzet van Chemie-Pack kwam op buitenstaanders wat vreemd over, omdat de Onderzoeksraad juist uitblinkt in zorgvuldige procedures. Onder het kopje 'Onderzoeksproces" op de website Onderzoeksraad.nl staat de werkwijze van de raad nauwkeurig beschreven (zie flowchart).  

De procedure is bovendien wettelijk vastgelegd. In de Rijkswet op de Onderzoeksraad voor Veiligheid is in artikel 56 vastgelegd dat het concept aan belanghebbenden wordt toegestuurd, waarbij deze vier weken de tijd krijgen om te reageren. Voor zover het commentaar niet wordt overgenomen in het rapport, wordt dit beargumenteerd opgenomen in de bijlage (artikel 56 lid 3).

Vanuit bestuurskundig perspectief zijn juist die bijlagen vaak minstens zo interessant als de feiten die de hoofdtekst wél hebben gehaald.

31 januari 2012
NGB/Wouter Jong

Verder lezen?
Lees hier de reactie van de Onderzoeksraad op de uitspraak in het kort geding tegen Chemie-Pack

naar vorige weblog

Kennis delen via twitter | crisisbeheersing | crisiscommunicatie | burgemeesters

U bent hier

<div></div>