Beëdiging burgemeesters voor stage in buurgemeente

De burgemeesters van de gemeenten Anna Paulowna, Schagen en Zijpe gaan twee weken stage lopen in elkaars buurgemeenten. Op dinsdag 16 januari benoemde de heer Borghouts, commissaris van de Koningin in Noord-Holland, hen tijdelijk als waarnemend burgemeester in de buurgemeente.
De burgemeesters geven hiermee een bestuurlijk signaal voor de ambtelijke samenvoeging van de drie gemeenten. De benoeming is een unieke gebeurtenis in bestuurlijk Nederland.

Samenvoeging
Anna Paulowna, Schagen en Zijpe hebben het initiatief genomen om hun ambtelijke organisaties samen te voegen. Uitgangspunt is het SETA-model: Samen en Toch Apart. De drie gemeenten behouden hun eigen bestuur, maar laten zich ondersteunen door een gezamenlijke ambtelijke organisatie. De gemeenten willen een sterk ambtelijk apparaat realiseren dat toegerust is op de toenemende eisen van professionaliteit en deskundigheid die aan de gemeentelijke dienstverlening worden gesteld. De gemeenten streven er naar de samenvoeging van de ambtelijke organisatie op 1 januari 2010 te hebben gerealiseerd.

Bijeenkomst
Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van de drie gemeenteraden in het Slot Schagen beëdigde en benoemde de commissaris van de Koningin de burgemeester van Anna Paulowna, de heer A.J. Pennink, als waarnemend burgemeester van Zijpe en de burgemeester van Schagen, de heer G. Westerink, als waarnemend burgemeester van Anna Paulowna en de burgemeester van Zijpe, mevrouw A.M. van Apeldoorn-Pruijt, als waarnemend burgemeester van Schagen.

Bron - http://www.annapaulowna.nl/NieuwsDetail.aspx?pageID=113&menuID=169&itemID=3671

U bent hier

<div></div>