17/01 Bewonersbijeenkomst hoogwater

Gisteravond was het NGB aanwezig op een bewonersbijeenkomst in Ten Boer. Bewoners uit het gebied rond Woltersum werden daar bijgepraat over de hoogwaterevacuatie van vorige week.

In de bijeenkomst kwam eerst burgemeester Van de Nadort aan het woord, die de Groninger nuchterheid roemde maar tegelijkertijd aangaf dat het niet betekende dat de evacuatie in de koude kleren ging zitten. Bij menigeen zal de angst er goed in hebben gezeten toen de ME middenin de nacht aan de deur kwam om mensen aan te sporen binnen een half uur te vertrekken. Maar inmiddels was de angst weggezakt en bleven vooral de vragen over. Vragen over het hoe-en-waarom van de evacuatie, de dijk en de te nemen maatregelen.

Daarna kwam het waterschap aan het woord, die vanuit haar achtergrond een technische toelichting gaf op het onderhoud, de staat van de dijk en de gebeurtenissen van vorige week. Vervolgens werden de vragen onder de bewoners geinventariseerd, waarna de antwoorden na de pauze besproken werden.

Vooraf had ik enige scepsis bij deze werkwijze, want ik had verwacht dat bewoners niet het geduld zouden hebben om een uur op een antwoord te wachten. Maar dat viel alleszins mee. Omdat het vooral vragen waren over het hoe-en-waarom van de crisis en de aanwezigen naar concrete informatie zochten, was men ook bereid om de antwoorden af te wachten. Ik vermoed dat het anders was gegaan wanneer er meer emotie in de zaal had gezeten. Was bijvoorbeeld de gezondheid van mensen in het geding geweest, dan zou deze werkwijze waarschijnlijk minder goed hebben gewerkt. Dan willen mensen ogenblikkelijk weten wat de gezondheidsschade is op lange termijn.

Dat het type crisis dus ook doorwerkt in de opzet is iets om in gedachten te houden toekomstige bijeenkomsten.

17 januari 2012
NGB/Wouter Jong

U bent hier

<div></div>