07/01 Hoogwater in Groningen. Rationele communicatie

De afgelopen dagen stonden in het noorden van het land in het teken van de overvloedige regenval, evacuatie en doorweekte dijken. Van afstand beschouwd lijkt de communicatie en evacuatie van de gebieden rond Tolbert en Woltersum goed te zijn verlopen.

In crisiscommunicatie is de laatste jaren de teneur ontstaan dat een burgemeester de situatie vooral moest duiden en moest aanhaken bij de emoties van de bevolking. Dat is een passende strategie in situaties waarin een gemeenschap emotioneel van de kaart is (zoals na een gezinsdrama of andere schokkende gebeurtenis).

Communicatie-adviseurs willen in de crisisbeheersing nog wel eens doorschieten en vinden dat de burgemeester bij crises vooral 'de emoties moet beteugelen'. Dat was hier nauwelijks nodig. In déze crisis was immers al vrij snel duidelijk dat het met de emoties wel meeviel. Inwoners van het gebied reageerden behoorlijk laconiek op de hele situatie. De nuchterheid vroeg vooral om rationele communicatie: informatie over het hoe-en-waarom (hoe lang gaat dit nog duren, wat zijn de verwachtingen, waar zijn we aan toe) en concrete instructies (wat moeten we doen en laten om de crisis niet groter te maken dan deze al is?).

Het moge duidelijk zijn dat crisis management méér is dan alleen emotie-management. Als er emoties zijn, is het aan een burgemeester om deze te 'duiden'. Maar als het qua emoties zo'n vaart niet loopt, ligt er op andere vlakken nog voldoende werk voor een burgemeester. Zoals de zwaarwegende besluiten om al dan niet te evacueren en noodbevoegdheden in te zetten. Diegenen die de burgemeestersrol bij crises reduceren tot 'boegbeeld en burgervader' doen de functie van de burgemeester in de crisisbeheersing tekort.

7 januari 2012
NGB/Wouter Jong

Verder lezen?
Lees hier het hoogwater-dossier van het NGB, met interviews over eerdere hoogwatersituaties.

Lees hier het artikel in het Reformatorisch Dagblad: "Burgemeester: Ik zie Groninger nuchterheid"

naar vorige weblog

Kennis delen via twitter | crisisbeheersing | crisiscommunicatie | burgemeesters

U bent hier

<div></div>