23/12 Verklaring Omtrent Gedrag

Vandaag kondigde staatssecretaris Teeven aan dat de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gratis wordt voor vrijwilligers die bij de scouting, sportclubs en als begeleiders van jeugdkampen met kinderen werken. Teeven wil hiermee het gebruik van de VOG stimuleren om met name seksueel misbruik te voorkomen in dit onderdeel van de vrijwilligersbranche (zie persbericht).

De toezegging van Teeven om de VOG gratis te verstrekken aan vrijwilligers die werken met kinderen geldt alleen voor die vrijwilligersorganisaties die een breder integriteitsbeleid voeren. Vrijwilligersorganisaties kunnen zich hiervoor aansluiten bij het project “In Veilige handen” dat een stappenplan opgesteld heeft voor het voeren van een gedegen preventiebeleid van misbruik. In samenwerking met de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) wordt in januari 2012 bepaald welke vrijwilligers in aanmerking komen voor een gratis VOG.

In een zaak die afgelopen zomer speelde kwam de problematiek prominent aan de orde. Een man was vrijwilliger op een jeugdkamp in Haarlem, terwijl hij op dat moment werd vervolgd voor misbruik van een meisje in een vakantiepark in Den Helder en het bezit van kinderporno. Een medewerker van het evenement herkende de man in een krantenartikel over die zaak en sloeg alarm.

Voor organisatoren is de VOG een stap in de goede richting. Maar ook in bredere zin leert de ervaring dat gemeenten op hun hoede moeten zijn, bijvoorbeeld wanneer zij zich in een comité van aanbeveling committeren aan een stichting of vereniging die zich op kinderen richt. Het is meermalen voorgekomen dat het na een grondige check verstandiger leek om niet in een dergelijk comité te participeren.

23 december 2011
NGB/Wouter Jong

U bent hier

<div></div>