09/12 De drie minuten van Alphen

Vandaag presenteerde Bas Eenhoorn, waarnemend burgemeester van Alphen aan den Rijn, zijn persoonlijke terugblik op het schietincident in Alphen aan den Rijn. In verschillende media werd aandacht besteed aan het boek. Zo bracht het Reformatorisch Dagblad een mooi interview waarin werd teruggeblikt op zaterdag 9 april 2011.

In een interview met RTV West legt Eenhoorn uit waarom hij het boek geschreven heeft. Hij wilde zijn eigen lessen meegeven aan collegaburgemeesters en communicatieadviseurs. Daarnaast wilde hij zijn eigen verhaal doen en wilde hij het ook kunnen delen met geinteresseerden.

De openhartige manier waarop Eenhoorn een inkijkje geeft in zijn eigen beleving van de crisis lijkt op de verhalen die destijds zijn opgetekend in het kader van het Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing. In dat initiatief van Jan Mans kwamen ook burgemeesters aan het woord over crises die zij van nabij hadden meegemaakt. De tips en ervaringen die zij aan collega's wilden meegeven stonden altijd centraal in de interviews. Het waren geen oordelen over goed of fout, zoals een Inspectie of Onderzoeksraad die velt. Het waren ervaringen uit de eerste hand, verteld door mensen die het crisisvak graag een stap verder wilden brengen.

Als belangrijk aandachtspunt geeft Eenhoorn in zijn boek "3 minuten" mee dat een crisisteam de crisiscommunicatie centraal moet stellen. Naar zijn idee kan het oefenen op crisiscommunicatie een impuls krijgen, omdat het verreweg het belangrijkste instrument voor een burgemeester bij crises is. Het beheersen van de crisis staat of valt bij goede communicatielijnen met de buitenwereld. Ten tweede brengt hij de strubbelingen onder de aandacht over de namen van slachtoffers, die door ziekenhuizen en OM niet zo snel konden worden vrijgegeven als hij wenselijk achtte. Stuk voor stuk begrijpelijke procedures, die in hun samenhang tot te veel vertraging en onduidelijkheid bij nabestaanden leidden.

In de interviews gaat hij helaas niet in op de psychosociale zorg. Maar afgaande op een persbericht dat vandaag door Slachtofferhulp naar buiten is gebracht, lijkt het erop dat de vrijwilligers van Slachtofferhulp in Eenhoorns boek worden beschreven als 'amateurs die niet professioneel geschoold zijn'. Hij doet daarmee - als klopt wat Slachtofferhulp zegt - de goed opgeleide vrijwilligers van Slachtofferhulp Nederland inderdaad tekort.

Ik kan mij er zelf weinig bij voorstellen, omdat crisissituaties zich juist kenmerken door het feit dat iedereen zijn of haar uiterste best doet. Niet voor niets stijgen mensen in crisissituaties vaak boven zichzelf uit. Niet alleen de vrijwilligers van Slachtofferhulp maar ook andere medewerkers in de crisisorganisatie lopen de benen uit hun lijf. Tijdens de eerste dagen en weken, maar ook maanden later. Als alle zwaailichten weg zijn, zijn velen nog steeds betrokken bij het wel en wee van getroffenen en nabestaanden. 

Misschien hebben mensen in de uitwerking hier en daar steken laten vallen. Maar ik twijfel er niet aan dat ieders professionele intentie goed was. Die van de medewerkers van Slachtofferhulp incluis.

9 december 2011
NGB/Wouter Jong

 

Verder lezen?
Lees hier de NGB-weblog Nafase schietincident Alphen aan den Rijn

Lees hier het interview dat het Reformatorisch Dagblad met Bas Eenhoorn had.

Zie hieronder het item of klik door voor het interview op RTV West over "Drie minuten"

naar vorige weblog

Kennis delen via twitter | crisisbeheersing | crisiscommunicatie | burgemeesters

U bent hier

<div></div>