20/11 Burgemeester. Gaat u naar Pauw en Witteman?

In de serious game die het NGB met het consortium van TNO, T-Xchange, Thales en HKU heeft ontwikkeld is een van de vele dilemma's de vraag of de burgemeester ingaat op een verzoek van Pauw en Witteman. De vraag of de burgemeester na een crisis naar Amsterdam afreist is opgenomen, omdat het vanuit communicatieoogpunt vaak een strategische keuze is om al dan niet de landelijke media op te zoeken. Afhankelijk van de communicatiedoelstelling ("wat wil je met het optreden bereiken") is het verstandig of onverstandig om naar de studio af te reizen. Want elk optreden zal bijdragen aan de beeldvorming over de crisis; het optreden appeleert idealiter aan een hoger doel dan de ijdelheid van de gasten alleen.  

Ingaan op het verzoek is daarmee geen automatisme. Is de lokale gemeenschap van slag na een schokkende gebeurtenis, dan kan het zelfs een verkeerd signaal afgeven als de burgemeester ver weg in de studio aanschuift, terwijl hij of zij eigenlijk op de bewonersavond wordt verwacht. Het is vergelijkbaar met het verwijt aan het adres van Jan-Peter Balkenende, die op de avond van de moord op Theo van Gogh zijn prioriteiten legde bij een vergadering in Brussel in plaats van zichtbaar aanwezig te zijn op de herdenkingsbijeenkomst op de Dam. Een keuze waar hij een jaar later aan werd herinnerd.

Een optreden in een tv-programma kan ook een maatschappelijk doel dienen; zo schoof burgemeester Jaap Kroon (Urk) een aantal dagen na een geruchtmakende moord op Urk aan in de studio. Zijn belangrijkste communicatiedoelstelling was op dat moment om de rest van Nederland te bedanken voor het medeleven met de Urker gemeenschap. De timing was een keuze; in eerste instantie lag de prioriteit bij de eigen gemeenschap, pas later reisde de burgemeester naar de studio af.

Wim Cornelis, burgemeester in Gouda, gebruikte ook een media-optreden voor een tegenaanval. In het Burgemeestersblad vertelde hij hoe hij zijn optreden bij De Wereld Draait Door gebruikte om een kanteling te krijgen in de beeldvorming over de rellen in Gouda: “In dit geval leek het mij beter om niet weg te duiken, maar juist een vlucht naar voren te maken. Ik ben ingegaan op een verzoek van De Wereld Draait Door om mijn verhaal te doen. Die kans heb ik aangegrepen om duidelijk te maken dat iedereen met zijn poten van “mijn” stad moest afblijven. Het was een onorthodox interview, waarmee wel op slag helder werd dat alle kritiek op de stad onterecht was. Terugblikkend is dat een belangrijk kantelpunt geweest in de berichtgeving over de hele crisis.”

Al met al is ook de keuze om in te gaan op een verzoek van de media onderdeel van de (crisis)communicatiestrategie. Johan Cruijff, afgelopen vrijdag te gast bij Pauw en Witteman, beweerde (fragment 14:40) dat hij niet zo bezig is met 'strategie'. Het feit dat hij als enige gast aan tafel zat zal echter niet zomaar tot stand zijn gekomen. Want dat is normaal enkel voorbehouden aan de Minister-President of de minister van Financiën na een bankenredding. Ook bij Cruijff zat er ongetwijfeld een eigen communicatiestrategie achter. Want ook voor hem zal gelden dat communicatie en beeldvorming op dit moment doorslaggevende elementen zijn in de crisis bij Ajax. Dan kom je graag naar PenW om een uur lang in je eentje je verhaal te doen. 

 

20 november 2011
NGB/Wouter Jong

naar vorige weblog

Kennis delen via twitter | crisisbeheersing | crisiscommunicatie | burgemeesters

U bent hier

<div></div>