07/11 Afronding pilotfase Burgemeestersgame

Vandaag was de klankbordgroep van de Burgemeestersgame voor het laatst bij elkaar. Onder leiding van Josine van de Ven (TNO) heeft een consortium van TNO, T-Xchange, Thales en Hogeschool voor de Kunsten de burgemeestersgame ontwikkeld tot hetgeen er nu staat. Het NGB heeft het merendeel van de scenario's geschreven.

De pilotfase ligt nu achter ons en de game is in de huidige vorm "af". Al blijft "af" een relatief woord, omdat er alle mogelijkheden zijn om nog nieuwe scenario's toe te voegen aan de elf scenario's die al in de game zijn opgenomen. 

Naast een mooi spel is vandaag ook een uitgave gepresenteerd, waarin het hele project nog eens is belicht. Als je deze rapportage doorbladert, wordt duidelijk dat in drie jaar tijd een mooi spel is ontwikkeld. Op een speelse maar serieuze manier worden de dilemma's uit uiteenlopende crises voorgelegd. Een burgemeester wikt, weegt en reflecteert op zijn of haar eigen beslissingen.

Na het individueel spelen van de game vindt een plenaire nabespreking plaats. Bij de nabesprekingen waarbij het NGB aanwezig is, ontstaat doorgaans een levendige discussie over de voors en tegens van bepaalde beslissingen, gelardeerd met ervaringen uit het verleden en casuistiek van collega-burgemeesters en loco's.

Resumerend zijn de belangrijkste kenmerken van deze manier van oefenen:

  • Staat stil bij de inhoudelijke dilemma's ipv de procedures en werkwijze,
  • Staat stil bij incidenten met grote maatschappelijke gevolgen ipv de grote GRIP3/4 situaties,
  • Komt in korte tijd tot de kern van een dilemma,
  • Biedt op een speelse manier een goede start van een discussie met collega-burgemeesters en loco's over de voors en tegens van bepaalde beleidsbeslissingen.

Nu de game is afgerond wordt vooruitgekeken. Het NGB is zich op dit moment met het consortium aan het oriënteren hoe het project de komende jaren kan worden voortgezet en uitgerold binnen veiligheidsregio's.

7 november 2011
NGB/Wouter Jong

Verder lezen?
De rapportage HELP! over de serious game is hier (tegen kostprijs) te bestellen.
Een interview over de betrokkenheid van het NGB bij de game is hier te downloaden.

naar vorige weblog

Kennis delen via twitter | crisisbeheersing | crisiscommunicatie | burgemeesters

U bent hier

<div></div>