31/10 Geen gevaar voor de volksgezondheid

Na de brand in Moerdijk kwam in het Kamerdebat met ministers Schippers en Opstelten aan de orde dat de zin 'Er is geen gevaar voor de volksgezondheid' in de ban zou moeten. Elke brand is immers potentieel gevaarlijk, niet alle gevaarlijke stoffen kunnen worden gemeten en zekerheid dat er géén gevaar bestaat kan nimmer worden gegeven.

Ik deel de opvatting dat het credo 'Er is géén gevaar voor de volksgezondheid' buitengewoon ongelukkig is. Het suggereert een bepaalde mate van zekerheid die zelden kan worden waargemaakt. Want ´géén gevaar´, is dat een statische situatie of een situatie die elk ogenblik kan veranderen? Bovendien bleek ook tijdens Moerdijk dat de boodschap niet wordt geloofd, omdat het conflicteert met de beelden van ontploffende tanks en paddestoelwolken boven Chemie-Pack. De boodschap past niet bij het plaatje.

De crux dat het riedeltje in Moerdijk niet aansloeg, lag mijns inziens aan meerdere factoren. De zin werd te stellig gebracht, zonder dat deze werd gekoppeld aan concrete instructies. Ook haakte de boodschap onvoldoende aan bij de emoties van omwonenden, die simpelweg niet konden geloven dat een chemische fabriek in brand kan staan zonder dat er gevaar voor de volksgezondheid bestaat. Een boodschap als "Er is geen gevaar voor de volksgezondheid' klinkt dan toch anders dan een begripvol "Wij begrijpen dat u ongerust bent over de brand. Dat zijn wij  zelf ook. Weet dat de hulpdiensten op dit ogenblik aan het meten zijn en op dit moment geen gevaarlijke stoffen hebben gemeten. Weet dat wij uiteraard zullen blijven meten; u hoort het als eerste zodra er nieuwe resultaten beschikbaar zijn. Tot die tijd raden wij aan om voorzichtig te zijn en uit voorzorg binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden".

In Groningen is recent een campagne gestart die een fraai alternatief vormt voor de betekenisloze kreet ´Er is geen gevaar voor de volksgezondheid´. In Groningen is het credo nu simpelweg `Blijf uit de rook´. Het is een simpele boodschap die zich zowel op hulpverleners als omwonenden richt, vanuit de wetenschap dat élke rook gevaarlijk is. Zoals de campagne zegt: "Bij iedere brand komt rook vrij. Rook inademen is nooit gezond. Brandweer Groningen adviseert u daarom: blijf zoveel mogelijk uit de rook en voorkom dat u rook inademt." Zonder enige meting krijgen hulpverleners en burgers deze een instructie mee. Leuker kunnen we het niet maken, wel duidelijker én geloofwaardiger.

31 oktober 2011
NGB/Wouter Jong

naar vorige weblog

Kennis delen via twitter | crisisbeheersing | crisiscommunicatie | burgemeesters

U bent hier

<div></div>