26/10 Jeugdzorg. Crisispartner in de keten.

Gisteren was het NGB op bezoek bij de crisisdienst van Jeugdzorg Haaglanden, om te praten over de rol van Jeugdzorg in de crisisketen. Waarschijnlijk zullen gemeenten ook in crisissituaties meer met Jeugdzorg te maken krijgen, vanwege het feit dat de Jeugdzorg naar verwachting per 2014 integraal naar de gemeenten overgaat.

De manier waarop het contact tot stand was gekomen was veelzeggend: het viel Jeugdzorg op dat hun organisatie niet werd genoemd in de links naar crisisorganisaties op de website van het Genootschap. Eerlijksheidshalve moet dat deel van de website weer eens worden geupdate, maar het klopt dat Jeugdzorg bij ons niet op de 'radar' stond.

Toch blijkt Jeugdzorg op tal van vlakken ondersteuning te kunnen bieden aan organisaties. Niet alleen bij kindermishandeling en het AMK, maar ook ter ondersteuning van groepen kinderen die zijn getroffen door een ramp of crisis. Zo ondersteunt Jeugdzorg onder meer bij zedenzaken, omdat het de kennis in huis heeft om op een passende manier met schoolgaande jongeren in gesprek te gaan. Voor de buitenwereld is Jeugdzorg niet altijd even zichtbaar, omdat het in dit soort crises in veel gevallen opereert als verlengstuk van de GGD. Maar de kennis en kunde is relevant om beschikbaar te hebben als kinderen en jongeren bij een crisis betrokken raken.

26 oktober 2011
NGB/Wouter Jong

Verder lezen?
In het protocollenpakket Aanpak Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken (KIZ) in Rotterdam maakt Jeugdzorg integraal onderdeel uit van het hulpaanbod. Ook op andere plekken is Jeugdzorg goed aangehaakt bij protocollen voor verschillende typen crises.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft op 18 oktober jl het rapport "Jeugdzorg in Groeifase" uitgebracht, dat ingaat op de overheveling van taken naar gemeenten.  

 

naar vorige weblog

Kennis delen via twitter | crisisbeheersing | crisiscommunicatie | burgemeesters

U bent hier

<div></div>