Miranda de Vries wordt nieuwe burgemeester Geldermalsen

De gemeenteraad van Geldermalsen heeft 18 oktober jl. conform het unanieme advies van de vertrouwenscommissie Mw. Dr. Miranda de Vries voorgedragen bij de minister van Binnenlandse Zaken als nieuwe burgemeester van Geldermalsen.

Mevrouw De Vries is 41 jaar, gehuwd en heeft twee zonen van 10 en 8 jaar.

Zij is politicoloog en sinds 2006 wethouder (PvdA) in de gemeente Zwijndrecht. Daarnaast is zij lid van het dagelijks bestuur van de Drechtsteden, met net als in Zwijndrecht, de portefeuille Financiën. Naast de portefeuille Financiën heeft mevrouw de Vries in de gemeente Zwijndrecht de portefeuilles Jeugd, Onderwijs en Gezondheid.

In de periode 2001-2006 was mevrouw De Vries werkzaam in de gemeente Dordrecht, o.a. als senior adviseur, coördinator Grootstedenbeleid en programmamanager Jeugd.Voor 2001 was zij werkzaam als onderzoeker aan de vakgroep Politicologie, Faculteit der Beleidswetenschappen van de Katholieke Universiteit Nijmegen en heeft ze promotieonderzoek gedaan naar kabinetsformaties.

Naar de mening van de vertrouwenscommissie is mevrouw De Vries een krachtige, intelligente en energieke bestuurder, die zeer goed aansluit bij de vastgestelde profielschets. Ze heeft een open houding en is makkelijk benaderbaar. Mevrouw De Vries is analytisch sterk, kan enthousiasmeren en neemt mensen mee. Ze is kortom een verbinder in de breedste zin van het woord. Mevrouw De Vries is een teamplayer met een eigen ‘drive’ en een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen. Ze ziet kansen en uitdagingen en heeft daarbij een goed gevoel van urgentie. Mevrouw De Vries is goed ingevoerd in het veiligheidsdossier en heeft relevante bestuurlijke ervaring in diverse samenwerkingsverbanden. Door haar persoonlijkheid is zij een natuurlijke netwerker.

De benoeming en installatie van mevrouw De Vries als burgemeester van Geldermalsen staat gepland op maandag 12 december 2011.

Tot die dag zal het burgemeesterschap in Geldermalsen waargenomen worden door mevrouw Kallen-Morren (VVD). Mevrouw Kallen was eerder waarnemend burgemeester in de buurgemeente Neerijnen

U bent hier

<div></div>