12/10 Crisis management. Net public affairs

Vandaag en morgen staat de crisisbeheersing in Nederland in het teken van de oefening "Indian Summer".  Het draait om een nucleaire oefening rond de kerncentrale van Borssele. De besluiten en activiteiten van de ministeries en betrokken diensten, de dilemma’s en de nationale en internationale informatie-uitwisseling worden beoefend.

In de aanloop naar de crisis werd gevraagd welke tip ik de mensen in de oefening zou willen meegeven. Mijn stelling is dat crisis management veel meer zou kunnen leren van public affairs, de communicatiediscipline waarin de interactie met het krachtenveld tot kunst is verheven. Niet alleen qua beeldvorming (in crisistermen: "diverse teams actief" en "er wordt hard gewerkt aan een oplossing") maar ook concrete beinvloeding van gedrag (in crisistermen gaat het dan om de instructies: "neem jodiumpillen en tref voorzorgsmaatregelen"). Ken je krachtenveld en je weet waar de belangen liggen, waar de ruimte tot samenwerking ligt en waar je weerstand kunt verwachten in het uitvoeren van crisismaatregelen.

Concreet was mijn tip aan de deelnemers: "Crisis management is voor een groot deel public affairs. Ken het krachtenveld waar je tijdens de crisis in terechtkomt. Laat niet alleen de bevoegdheden van de betrokken partijen in kaart brengen, maar heb ook oog voor ieders belangen voor, tijdens en na de crisis".

Crisis management als public affairs. Niet alleen tijdens Indian Summer, maar ook bij andere crises van belang.

26 oktober 2011
NGB/Wouter Jong

 

 

naar vorige weblog

Kennis delen via twitter | crisisbeheersing | crisiscommunicatie | burgemeesters

U bent hier

<div></div>