J.W.A. (Asje) van Dijk (CDA) voorgedragen als nieuwe burgemeester Barneveld

afbeelding van dijk
De heer dr. J.W.A. (Asje) van Dijk wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Barneveld. De gemeenteraad heeft dat vanavond besloten. De raad volgt hiermee het voorstel van de vertrouwenscommissie. De heer Van Dijk volgt de heer mr. J.A.M.L. Houben op, die zijn werkzaamheden als burgemeester per 1 november 2011 beëindigt.

De heer dr. J.W.A. (Jan Willem Asje) van Dijk (18 april 1955, Rijssen) woont in Sassenheim. De heer Van Dijk is getrouwd en vader van twee kinderen. Hij is lid van het CDA. De heer Van Dijk was van 2003 tot 2011 gedeputeerde in de provincie Zuid-Holland. Hij was daarbij in de eerste periode (2003-2007) verantwoordelijk voor de ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en economische zaken; in de tweede periode (2007-2011) voor verkeer, vervoer en economische ontwikkeling.

Loopbaan
• De heer Van Dijk studeerde van 1975 tot 1982 politicologie en economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en promoveerde tot doctor in de sociale wetenschappen.
• Na zijn militaire dienstplicht werd hij in 1982 wetenschappelijk medewerker van de vakgroep Politicologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam.
• Van 1986 tot 1993 was hij eerst beleidsmedewerker en later afdelingshoofd bij de directie Algemeen Technologiebeleid van het ministerie van Economische Zaken.
• De heer Van Dijk was in de jaren 1993 en 1994 lid van de CDA-fractie in de Tweede Kamer.
• Van 1989 tot 1996 was hij parttime universitair hoofddocent Bestuur van de Publieke Sector aan de Economische Faculteit van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
• Van 1994-2003 was hij werkzaam als adviseur en, later, directeur-aandeelhouder van het consultancybedrijf Van de Bunt, adviseurs voor organisatie en beleid in Amsterdam.

Representatief, krachtdadig en gemotiveerd
De gemeenteraad van Barneveld omschrijft de heer Van Dijk als “een representatieve, sterke bestuurder met visie. Hij is krachtdadig, besluitvaardig en zeer communicatief”. Daarnaast wordt de heer Van Dijk omschreven als iemand met een relevant politiek en bestuurlijk netwerk.

Vervolgprocedure
Met deze voordracht van de heer Van Dijk door de gemeenteraad is de procedure tot benoeming van de nieuwe burgemeester van de gemeente Barneveld nog niet afgerond. Op grond van de aanbeveling van de gemeenteraad doet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht, waarna de benoeming naar alle waarschijnlijkheid bij Koninklijk Besluit volgt. Die procedure neemt enkele weken in beslag.
De gemeenteraad verzoekt de minister om de heer Van Dijk uiterlijk 8 december 2011 te laten benoemen als nieuwe burgemeester van Barneveld.

U bent hier

<div></div>