Vlaanderen heeft slechts 8% vrouwelijke burgemeesters

De komende zes jaar zullen slechts 25 van de 308 of acht procent van de Vlaamse gemeenten een vrouw als burgemeester hebben. Dat blijkt uit cijfers die de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) verzamelde. Daarmee blijft het aantal vrouwelijke burgemeesters ongeveer gelijk.

Evenveel
Een van de vernieuwingen op 8 oktober was dat er evenveel mannen als vrouwen op de lijsten moesten staan. Desondanks is het aantal vrouwelijke verkozenen niet spectaculair gestegen, zegt de VVSG. Een derde van de gemeenteraadsleden zal vrouw zijn, zes procent meer dan nu. De vrouwenbeweging had op meer dan 40 procent verkozenen gehoopt, zegt Mark Suykens, directeur van VVSG.

Volgens de VVSG speelt de verdere neutralisering van de lijststem (nu beperkt tot één derde) en het feit dat de meeste lijsttrekkers mannen waren in het nadeel van vrouwen. In de praktijk blijkt de electorale slagkracht van vrouwen lager te liggen dan bij mannen.

Geen mannenbastions
Voor cijfers over het aantal vrouwelijke schepenen is het nog wat te vroeg. Exclusief mannelijke colleges, waarvan er nu 70 zijn in Vlaanderen, zullen niet meer kunnen. Elke college van burgemeester en schepenen moet nu minstens één vrouw tellen.

Een tweede nieuwigheid in de gemeenten is dat de OCMW-voorzitter als volwaardig schepen kan opgenomen worden in het college van burgemeester en schepenen. Vanaf 2013 is dat overigens verplicht.

Uit een bevraging van de VVSG blijkt dat 64 procent van de gemeenten dat ook zal doen. 30 procent houdt de OCMW-voorzitter uit het college, zes procent heeft nog niet beslist.

Andere bevoegdheden
Hoeveel vrouwelijke OCMW-voorzitters er in 2007 zullen zijn, is nog niet geweten. In de huidige aflopende bestuursperiode is 27 procent van de OCMW-voorzitters een vrouw. OCMW-voorzitters die ook schepen zijn, krijgen ook andere bevoegdheden. Die verschillen sterk naargelang de gemeente en er valt volgens de VVSG geen lijn in te trekken. Sommige gemeenten kiezen ervoor om de portefeuille sociale zaken toe te kennen aan een andere schepen dan de OCMW-voorzitter.

Antwerpen
De gemeenten kunnen in de nieuwe bestuursperiode ook hun aantal schepenen verminderen. Voorlopig zullen slechts vier Antwerpse gemeenten dat ook doen. De stad Antwerpen doet het met 3 schepenen minder, de gemeenten Schelle, Vosselaar en Baarle-Hertog laten elk één schepen vallen. Iets meer dan 20 procent van de gemeenten zou een aparte voorzitter van de gemeenteraad hebben. Tot nu toe moest de burgemeester de gemeenteraad voorzitten.

"Te vroeg"
Vlaams ministers van Binnenlands Bestuur Keulen en van Gelijke Kansen Kathleen Van Brempt zeggen dat we "niet te snel conclusies mogen trekken. In heel wat gemeenten is de samenstelling van het college immers nog niet officieel bekend. Pas in januari is er zekerheid over het totale plaatje. Zo zijn er vandaag nog maar 204 van de 308 burgemeesters benoemd."

bron: www.hln.be

(toevoeging Nederlands Genootschap van Burgemeesters: In Nederland zijn er per 1 januari 443 gemeenten. In iedere gemeente is er een burgemeester of waarnemend burgemeesters. Van hen zijn er 89 vrouw. Dat is dus 20 procent van het totaal aantal (wnd.) burgemeesters in Nederland. 

U bent hier

<div></div>