01/09 IJzer smeden als het heet is

Na de brand in Moerdijk was de conclusie al duidelijk: Moerdijk was een communicatieramp. De site crisis.nl lag plat, de sirenes waren niet overal even goed te horen, er was moeite om omwonenden adequaat te informeren en er was onduidelijkheid over de gezondheidsrisico's. Later kwam daar nog het busje met de bewindslieden overheen, waar de ministers zich terecht voor excuseerden. 

Zo te zien zijn er voldoende lessen te trekken op het gebied van crisiscommunicatie. Maar het is betreurenswaardig dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid een jaar de tijd nodig heeft om haar oordeel over de crisiscommunicatie van Moerdijk te vellen. De rapportage wordt in december 2011 verwacht, bijna een jaar na de brand. In communicatietermen is dat een eeuwigheid.

Snellere rapportages met concrete aanbevelingen zijn wenselijk, zodat landelijk de voorbereidingen kunnen worden getroffen voor een volgende keer dat het onverhoopt mis gaat. Maar dergelijke landelijke aanbevelingen liggen er nu nog niet. Vooralsnog moeten wij het doen met een overigens gedegen rapportage die de regio Midden- en West-Brabant nu zelf maar door Crisisplan heeft laten opstellen (download Praktijkervaringen en lessen crisiscommunicatie tijdens en na de brand bij Chemie-Pack).

In België gaat dat anders. Daar is de schriftelijke evaluatiecultuur beduidend minder. Waar wij verzanden in de vuistdikke evaluaties van Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, Arbeidsinspectie, Openbaar Ministerie, Veiligheidsregio en de Onderzoeksraad voor Veiligheid, komen de Belgische autoriteiten binnen drie weken na het Pukkelpopdrama met het veld bijeen. Zij organiseren een bijeenkomst waarin experts mét de minister van Binnenlandse Zaken samen lessen trekken voor de toekomst.  Het zou goed zijn als wij eens wat vaker een voorbeeld nemen aan de daadkracht die de Belgen op crisisgebied ten toon spreiden. Zij snappen dat je het ijzer moet smeden als het heet is.

1 september 2011
NGB/Wouter Jong

 

Verder lezen?
Lees het rapport dat de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant uitbracht over de lessen op het gebied van crisiscommunicatie.

naar vorige weblog

Kennis delen via twitter | crisisbeheersing | crisiscommunicatie | burgemeesters

U bent hier

<div></div>