Gouverneur beëdigt wnd. burgemeesters Midden-Limburg

Gouverneur Léon Frissen heeft op 20 december de waarnemend burgemeesters van de gemeentes Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond tegelijkertijd beëdigd. De Gouverneur heeft de heren J.F.J. Zuidgeest, F.J.M. Wilms, drs. R.J. Persoon en H.M.J.M. van Beers onlangs met ingang van 1 januari 2007 aangesteld tot waarnemend burgemeester van respectievelijk de gemeentes Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond.

De heer Zuidgeest heeft tot voor kort het ambt van burgemeester in de gemeente Onderbanken waargenomen. De heer Persoon is thans nog waarnemend burgemeester in de gemeente Ambt Montfort. De heer Van Beers is nog burgemeester van de huidige gemeente Roermond, de heer Wilms van de huidige gemeente Maasbracht.

De Gouverneur heeft de waarnemend burgemeesters aangesteld omdat in deze vier door de herindeling nieuw gevormde gemeentes per 1 januari 2007 géén burgemeester en ook géén wethouders voorhanden zijn. De waarnemend burgemeesters zullen aanblijven tot aan de ingangsdatum van de benoeming van de nieuwe burgemeester in elk van deze vier gemeentes.

 

bron: www.limburg.nl

U bent hier

<div></div>