Twentse Werkgroep Alcoholmisbruik

Onder Twentse burgemeesters is een werkgroep gevormd die zich zal buigen over het voorkomen van ernstig alcoholgebruik onder jongeren van zestien jaar, en dronkenschap op straat. Voorzitter is burgemeester M. Steegers van Tubbergen en leden zijn de burgemeesters F. Willeme van Dinkelland en F. Backhuijs van Oldenzaal. De burgemeesters zijn onlangs bijeengekomen voor een overleg over toenemend alcoholgebruik onder jongeren onder de zestien jaar. Daartoe bezochten zij ook een aantal zogenoemde 'drinkketen' op het platteland. Zij willen de handen ineenslaan om drankmisbruik onder relatief jonge kinderen te voorkomen, in samenwerking met de politie, het Openbaar Ministerie, het onderwijs en de portefeuillehouders Volksgezondheid binnen de Regio Twente.

U bent hier

<div></div>