03/07 Financiële afwikkeling na rampen

In het nieuwe Burgemeestersblad (nr 61) staat een interview met Paul Verhoeven, burgemeester van Heeze-Leende. Het interview gaat over de brand op de Strabrechtse Heide, de aanpak van de bluswerkzaamheden en de financiële afwikkeling ervan.

Tynaarlo
Met name de financiële afwikkeling van een rampachtige situatie is een heikel punt in de rampenbestrijding. Recent nog velde de rechtbank Assen een oordeel in een zaak tussen de gemeente Tynaarlo en de Staat over de afwikkeling van de kosten die zijn gemaakt als gevolg van de brand op de scheepswerf in De Punt. Daarin stelde de rechtbank dat het ongeluk niet voldeed aan de in de Wet Rampen en zware ongevallen genoemde kwalificaties en er van een vergoeding op basis van die wet dan ook geen sprake kon zijn.

In Heeze-Leende is de financiële afwikkeling nog niet afgerond. Verhoeven: "Ik kan mij voorstellen dat onder de nieuwe wet veel van de operationele kosten ook door de regionale brandweer en de Veiligheidsregio worden gemaakt. Maar wat is de financiële implicatie van een opschaling naar GRIP4? Wie krijgt dan na afloop de kosten op het bord? De betrokken gemeenten, de brongemeente of de regio als geheel? (..) Defensie beschikt sinds 2010 over een nationale pot, de “Financiering nationale inzet krijgsmacht”. De inzet wordt uit deze FNIK betaald, waardoor de financiën gelukkig geen overweging vormen om de operationele hulp van bijvoorbeeld de blushelikopters in te roepen. Maar op andere fronten is de financiering minder helder."

Werkgroep
Verhoeven pleit ervoor om een werkgroep in het leven te roepen, waarin heldere kaders worden geschetst voor de toepassing van artikel 55 Wet Veiligheidsregio's en het onderliggende Besluit Rijksbijdragen bijstand- en bestrijdingskosten. Het NGB wil na de zomer een dergelijke werkgroep in het leven roepen, om samen met het Veiligheidsberaad en het ministerie van Veiligheid en Justitie hedendaagse criteria te bepalen voor wat wel en niet voor vergoeding in aanmerking komt.  

3 juli 2011
NGB/Wouter Jong

1 De brand in De Punt vond plaats toen de Wet Rampen en zware ongevallen nog van kracht was, zodat de afwikkeling ook op basis van die wet plaatsvond.

naar vorige weblog 

 

Verder lezen?
Lees hier het volledige interview met Paul Verhoeven (Heeze-Leende) over de brand op de Strabrechtse Heide.

Lees hier de uitspraak in de rechtzaak tussen de Staat en de gemeente Tynaarlo over de afwikkeling van de brand in De Punt.

 

 Kennis delen via twitter | crisisbeheersing | crisiscommunicatie | burgemeesters

 

 

U bent hier

<div></div>