De actuele tafel

Als onderdeel van het opleidingenprogramma vond in 2006 een serie actualiteitencolleges plaats onder de titel De actuele tafel. ROI heeft deze serie voor het Genootschap van Burgemeesters georganiseerd.Hieronder vindt u een aantal van de inleidingen en presentaties die tijdens de bijeenkomsten plaatsvonden en de literatuur die aan de deelenemers is toegestuurd.

Actuele tafel 1: Jeugdbeleid, opvoeding en scholing
Toegestuurde literatuur: 
- 'Opvoeding, onderwijs en jeugdbeleid in het algemeen', prof. dr. Micha de Winter, 2004
- Toespraak Job Cohen, Festival der bestuurskunde 2006

Actuele tafel 2: Waarden en normen als bindmiddel
Presentaties:
- dr. Bas van Stokkom

Toegestuurde literatuur:
- Toespraak minister-president Balkenende Festival der bestuurskunde 2006

Actuele tafel 3: De rol van de wijk of de buurt
Presentaties:
Prof. dr. Hans Boutellier, directeur Verweij-Jonker Instituut
- Coreferaat Annie Brouwer-Korf, burgemeester van Utrecht 

Toegestuurde literatuur:
- 'Veiligheid', hoofdstuk uit WRR-rapport Vertrouwen in de buurt, prof. dr. Hans Boutellier 


Actuele tafel 4: Burgerschap en burgerparticipatie
Presentaties:
- Prof dr. Eveline Tonkens
- Co-referaat van Annemarie Jorritsma, burgemeester van Almere

Toegestuurde literatuur:
- 'Onderzoek naar kleinschalige burgerinitiatieven', prof. dr. Jan Willem Duyvendak e.a., 2006
- 'Waarom is huisvuil onveilig?', prof. dr. Eveline Tonkens, 2006

Actuele tafel 5: werkbezoek aan Den Haag
Presentaties:
- Dr. Krijn van Beek, secretaris Raad voor Maatschappelijke ontwikkeling 

Toegestuurde literatuur:
'De omgekeerde braindrain: project De Stationsbuurt', drs. Carel Jacobs, 2006 

Actuele tafel 6: Sociale cohesie en leiderschap
Presentaties:
- Prof. dr. René Diekstra, hoogleraar Psychologie Roosevelt Academy
- Coreferaat van Fons Hertog, oud-burgemeester van Haarlemmermeer

Toegestuurde literatuur:
- 'Verbinding maken, betrokken raken, vertrouwen bouwen, Het kapitale belang van de goede burger', prof. dr. René Diekstra, 2006 


U bent hier

<div></div>