Christiaan van der Kamp voorgedragen in Bodegraven-Reeuwijk

afbeelding van kamp
De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft gisteren in een besloten vergadering het besluit genomen dhr. mr. C. van der Kamp voor te dragen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het ambt van burgemeester van Bodegraven-Reeuwijk.

Op 19 januari 2011 is in aanwezigheid van en na bespreking met de Commissaris van de Koningin de profielschets vastgesteld in verband met het benoemingsproces voor de nieuwe burgemeester en is de door de herindeling ontstane vacature opengesteld. 24 kandidaten hebben vervolgens op de vacature gereageerd.

De door de raad op 3 januari 2011 ingestelde vertrouwenscommissie onder voorzitterschap van dhr. mr. J.L. van den Heuvel heeft met een aantal kandidaten gesprekken gevoerd. Dit heeft geleid tot een unanieme voordracht aan de gemeenteraad, die deze heeft overgenomen.

Dhr. Van der Kamp is 44 jaar oud, is getrouwd, heeft 2 kinderen en is lid van het CDA. Hij werd in 2002 wethouder in de gemeente Schipluiden. Vanaf 2004 is hij wethouder in de fusiegemeente Midden-Delfland, waarin de gemeente Schipluiden is opgegaan. Hij studeerde rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Leiden, waarna hij diverse functies als jurist in het bedrijfsleven heeft vervuld.

Naar verwachting zal de nieuwe burgemeester in een bijzondere raadsvergadering op vrijdag 1 juli 2011 worden geïnstalleerd. Deze vergadering begint om 19:30.

U bent hier

<div></div>