Oproep: Schrap benoeming burgemeester nu niet uit de Grondwet

In een gezamenlijke brief aan de Eerste Kamer hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Wethoudersvereniging opgeroepen om nu niet in te stemmen met het wetsvoorstel om de benoeming van de burgemeester en de commissaris van de Koning uit de Grondwet te schrappen. De Eerste Kamer behandelt het wetsvoorstel op 13 november.

Al bij de behandeling van het deconstitutionaliseringsvoorstel in eerste lezing is van vele kanten erop aangedrongen om eerst een (probleem)analyse van en visie op de toekomst van de lokale democratie en bestuur in den brede te ontwikkelen. Daaruit moet helder worden welke plaats de burgemeester in het gemeentebestuur inneemt en welke aanstellingswijze daar dan vervolgens bij past. Tot heden is er nog geen probleemanalyse over of beschouwing op het gemeentelijk bestel in de volle breedte gekomen. Zonder een dergelijk toekomst­perspectief vinden de verenigingen van het lokaal bestuur het een groot risico om de benoemingswijze uit de Grondwet te schrappen. Deconstitutionalisering van de benoemingswijze van de burgemeester opent immers de deur om de aanstellingswijze van de burgemeester als geïsoleerd vraagstuk te behandelen. Een voorstel om de bepalingen in de Gemeentewet te wijzigen behoeft dan slechts een enkelvoudige meerderheid.  

Downlad hier de gezamenlijke brief met de oproep aan de Eerste Kamer.

In aanvulling op de brief van de verenigingen is er een brief door 31 burgemeesters aan de Eerste Kamer gestuurd, waarin zij de oproep ondersteunen en de Eerste Kamerleden een meer persoonlijke boodschap meegeven.  Zij hechten in de uitoefening van het burgemeestersambt zeer aan de onafhankelijke positie, boven de partijen en tussen de inwoners. "Hoe gecompliceerd en soms onveilig ons ambt door de jaren heen ook is geworden, de verankering van onze aanstellingswijze in de Grondwet helpt ons in ons functioneren. Die verankering is ook cruciaal voor het lokale bestel als geheel. Deconstitutionalisering kan in onze optiek slechts plaats­vinden na een grondige, inhoudelijke discussie over ons ambt, bezien in samenhang met de rol die de gemeenteraad en de wethouders vervullen in het lokale politieke bestel."

Download hier de brief van de 31 burgemeesters

Download hier de brief van 11 commissarissen van de Koning

U bent hier

<div></div>