16/03 Onderzoeksrapport Meldpunt brand Moerdijk

Vandaag overhandigde Bert Klein namens het Meldpunt Brand Moerdijk aan de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid het rapport "Alarm. Een ramp" waarin hij de informatievoorziening rond de brand heeft geanalyseerd. Ik stel mij Bert Klein voor als een soort Willem Bos, de ingenieur die in de jaren negentig op zijn zolderkamer in Zoetermeer een volwaardig alternatief had bedacht voor de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Rotterdam en daarmee de grote overheid te slim af was.

Het mooie van het rapport van het Meldpunt is dat het de overheid een spiegel voorhoudt. Een spiegel over dingen die niet klopten en onlogisch waren, zoals een rampenzender die de website crisis.nl en een telefoonnummer bekend maakte, die op dat moment niet operationeel waren. “De berichtgevingen op de landelijke zenders zoals RTL en NOS waren bij deze calamiteit meestal uitgebreider en actueler dan de berichtgeving op de calamiteitenzenders.” (pag 31).

Maar los van alle feitelijkheden geeft het rapport ook de beleving van mensen weer die in het gebied wonen. De beleving kan misschien feitelijk gezien onjuist zijn, het bepaalt wel het beeld waarmee men naar de overheid kijkt. Die emotie – hoe terecht of onterecht ook - dien je als overheid serieus te nemen.

Zo stelt het rapport dat er feitelijk gezien niet eens zoveel mis was in de bewonersbijeenkomsten, die we van de televisiebeelden kennen. Het was vooral de manier waarop die bij de aanwezigen in het verkeerde keelgat schoot. “Bij bewonersbijeenkomsten moet er meer aandacht besteed worden aan de menselijke benadering. Ook hier moeten sprekers zich kunnen verplaatsen in het gevoel wat leeft onder de bevolking. Te veel zakelijkheid en te veel ambtelijke taal en ontwijkende antwoorden zijn niet goed om het vertrouwen van de bevolking (terug) te krijgen.” (pag 55).

Het is fraai dat de IOOV het rapport vandaag in ontvangst heeft genomen. Het past in de lijn die recent ook door ombudsman Alex Brenninkmeijer is aangestipt in zijn column “De ramp en informatie” (Staatscourant, 28 februari 2011; login vereist). Hij pleitte ervoor om de kennis en ervaring van de massa te benutten bij crises en niet te pretenderen dat de overheid alles weet en kan. “Die Wiki is niet van de overheid, maar van ons allen en dat geeft vertrouwen”.

De crisisbeheersing mag blij zijn met kritische mensen als Bert Klein die belangeloos de moeite nemen om ons zo de spiegel voor te houden. Laten we die initiatieven omarmen in de hoop dat onze eigen leercurve weer een knikje opwaarts krijgt. Want daar was het de initiatiefnemers immers om te doen: “Meldpunt Brand Moerdijk hoopt met dit onderzoeksrapport een bijdrage te hebben geleverd aan de verbetering van de alarmering en berichtgeving tijdens en na calamiteiten.” Waarvan akte.

16 maart 2011
NGB/Wouter Jong

Verder lezen?
Website van het Meldpunt Brand Moerdijk met daarop het volledige onderzoeksrapport inclusief alle bijlagen (bewonersbrieven, RIVM-rapport etc.).

Lees hier de weblog "Nieuwe middelen. Nieuwe mogelijkheden" over een wiki-achtige aanpak tijdens crises en de weblog "Doe eens gek. Vraag het een burger" over percepties onder de bevolking.

Reageren?
Reacties op deze weblog zijn welkom. Klik hier om te reageren. Reacties kunnen desgewenst op de website worden geplaatst. 

naar vorige weblog 

 

 Kennis delen via twitter | crisisbeheersing | crisiscommunicatie | burgemeesters

 

 

U bent hier

<div></div>