10/03 Bekrachtiging noodverordening. Voer voor juristen.

Van tijd tot tijd worden door burgemeesters in crisistijd noodverordeningen afgekondigd. De noodverordening is gebaseerd op artikel 176 Gemeentewet. Daarin staat dat de burgemeester algemeen verbindende voorschriften kan geven die ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig zijn. Interessant is lid 3 van het artikel, waarin staat vermeld dat de noodverordening moet worden bekrachtigd.

De bekrachtiging leidt in de praktijk in twee situaties tot vragen: 

  1. Hoe gaat de bekrachtiging in een GRIP4-situatie waarin de voorzitter van de Veiligheidsregio in de bevoegdheden treedt van de lokale burgemeester,
  2. Is bekrachtiging nog noodzakelijk als de noodverordening zelf al is verlopen.

Bekrachtiging in GRIP4-situaties
In GRIP4-situaties kan een noodverordening door de burgemeester van de centrumgemeente worden afgekondigd. In die situatie vervalt de noodzaak tot bekrachtiging door de lokale gemeenteraad, omdat dat de lokale gemeenteraad het gezag van de voorzitter van de Veiligheidsregio anders met een omweg zou kunnen ondermijnen. Als een lokale gemeenteraad de noodverordening 'afschiet' staat de voorzitter met lege handen. Vandaar dat de wet - die op dit punt in artikel 39 lid 1 sub b WVr niet duidelijk is - zo wordt uitgelegd dat de voorzitter van de regio een noodverordening afkondigt zonder dat bekrachting nog nodig is.

Bekrachtiging in overige situaties
De noodverordening moet door de gemeenteraad worden bekrachtigd. Zolang de raad de noodverordening nog niet bekrachtigd heeft, kan de Commissaris van de Koningin de werking van de noodverordening opschorten.

Rechtsgeleerden zijn van mening dat de noodzaak tot bekrachtiging niet geldt voor een noodverordening die inmiddels is verlopen of tussentijds is ingetrokken. Zie hierover een toelichting in een brief aan de gemeenteraad in Eindhoven waar dit nadrukkelijk aan de orde is gekomen. Dat betekent dat de bekrachtiging feitelijk alleen nodig is in situaties waarin de noodverordening nog loopt op het moment dat deze wordt voorgelegd aan de raad. Uiteraard wordt nog wel verantwoording afgelegd over de noodverordening, ongeacht of deze nog loopt, verlopen is of is ingetrokken.

10 maart 2011
NGB/Wouter Jong

Verder lezen?
Lees hier het volledige dossier over de OOV-bevoegdheden van burgemeesters, inclusief een verwijzing naar de PDF-versie van het zakboek met bevoegdheden dat het NGB in 2010 heeft uitgebracht.

Reageren?
Reacties op deze weblog zijn welkom. Klik hier om te reageren. Reacties kunnen desgewenst op de website worden geplaatst. 

naar vorige weblog 

 

 Kennis delen via twitter | crisisbeheersing | crisiscommunicatie | burgemeesters

 

 

U bent hier

<div></div>