28/02 Doe eens gek, vraag het een burger

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op dit moment bezig met het onderzoek naar de brand in Moerdijk. De Raad onderzoekt volgens het eigen persbericht de "directe oorzaken die aan dit voorval ten grondslag hebben gelegen, alsmede naar de achterliggende oorzaken. Eveneens betrekt de Onderzoeksraad in zijn onderzoek de rol, de voorbereiding en de uitvoering van de hulpverlening bij dit specifieke voorval. Ook wordt gekeken naar de consequenties."

Als het om crisiscommunicatie gaat, wordt in oefeningen en evaluaties vaak niet verder gekeken dan de procedures. Is een persbericht binnen de gestelde tijd uitgestuurd? Is crisis.nl op tijd ingezet? Zo ja, dan is de communicatie goed verlopen.

Of de tekst inhoudelijk is overgekomen bij burgers en bedrijven lijkt van ondergeschikt belang in de onderzoeken. Het zou mooi zijn wanneer in de evaluaties rond Moerdijk ook de meningen van bewoners uit het getroffen gebied aan de orde komen. Want door de doelgroep(en) te bevragen ontstaat pas goed inzicht of de communicatiedoelstellingen van de crisisorganisatie ook op inhoudelijke gronden zijn behaald.

Na de stroomstoring in de Bommelerwaard hebben onderzoekers Helsloot en Scholtens deze slag deels gemaakt. Er zijn gesprekken aangegaan met burgers en er zijn publieksenquetes uitgezet om de mening van burgers te achterhalen. De focus in de enquetes lag vooral op de zelfredzaamheid van betrokkenen. Maar het was en passant ook eerste poging om de crisiscommunicatie op inhoudelijke gronden te kunnen beoordelen.

De leerstoel crisisbeheersing en fysieke veligheid van de Vrije Universiteit is op dit moment een onderzoek aan het houden naar de perceptie van de burgers van Moerdijk en omstreken over de crisisbeheersing na de brand in Chemiepack. Hopelijk gaan onderzoekers van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid hetzelfde doen als ze zich over het voorval in Moerdijk buigen. Pas als de onderzoekers met bewoners in gesprek gaan, enquetes houden en focusgroepen organiseren zal echt duidelijk worden of de crisisorganisaties na de brand hun communicatiedoelstellingen hebben behaald. Ofwel: doe eens gek, vraag het een burger.

28 februari 2011
NGB/Wouter Jong

Reageren?
Reacties op deze weblog zijn welkom. Klik hier om te reageren. Reacties kunnen desgewenst op de website worden geplaatst. 

Verder lezen?
Lees hier een NGB-blog over burgers die zich uitlaten over de communicatie na een gaslek in Heinenenoord (2007)

naar vorige weblog 

 

 Kennis delen via twitter | crisisbeheersing | crisiscommunicatie | burgemeesters

 

 

U bent hier

<div></div>