30/01 Noodverordening bij GRIP4

Afgelopen week kwam tijdens een bijeenkomst met Ira Helsloot van Crisislab de rol van de noodverordening binnen een GRIP4 situatie aan de orde. Volgens artikel 39 Wet Veiligheidsregio's gaan de bevoegdheden van de lokale burgemeester over naar de voorzitter van de regio als er sprake is van een GRIP4-situatie. In de bijeenkomst werd de werking van dit wetsartikel echter genuanceerd.

Het blijkt namelijk dat artikel 176 Gemeentewet (waarin de noodverordening wordt geregeld) stelt dat een noodverordening met twee redenen kan worden vastgesteld. Dat kan a) ter handhaving van de openbare orde of b) ter beperking van gevaar.

Artikel 39 Wet Veiligheidsregio's stelt dat de bevoegdheden van de lokale burgemeester overgaan naar de voorzitter, als dit nodig is voor de "rampenbestrijding en crisisbeheersing". Onder crisisbeheersing verstaat diezelfde wet (art 1 Wvr) de maatregelen die nodig zijn voor de handhaving van de openbare orde en (dus!) niet de gevaarscomponent. Onder rampenbestrijding wordt al hetgeen verstaan dat nodig is om de gevolgen van een ramp te beperken. Dat kan dus betrekking hebben op zowel de openbare orde als het gevaar.

Concreet zou het naar de letter van de wet dus betekenen dat in het geval van crises die geen ramp zijn alleen de noodverordeningsbevoegdheden ten aanzien van het handhaven van de openbare orde overgaan. Is bijv. sprake van een MKZ-crisis, dan mag de voorzitter van de Veiligheidsregio een noodverordening afkondigen ter voorkoming van rellende boeren, maar blijft de lokale burgemeester gerechtigd om een noodverordening rond besmette boerderijen af te kondigen om langs die weg het gevaar van verdere besmetting te voorkomen.

Het is de vraag of de wetgever dit onderscheid tussen rampenbestrijding en crisisbeheersing zo duidelijk voor ogen had bij het opstellen van artikel 39 Wvr. Maar dat het tot twijfel in de praktijk leidt, lijken we af te kunnen leiden uit de herziene noodverordening van de gemeente Moerdijk. Deze noodverordening bevat zowel gevaarscomponenten als openbare orde componenten en is vanuit dat oogpunt ondertekend door de (loco)burgemeester van Moerdijk en de voorzitter van de Veiligheidsregio's. Een bijzondere constructie die de onduidelijke wetgeving op dit punt onderstreept.

30 januari 2011
NGB/Wouter Jong

Reageren?
Reacties op deze weblog zijn welkom. Klik hier om te reageren. Reacties kunnen desgewenst op de website worden geplaatst. 

Verder lezen? 
Lees hier het volledige bevoegdheden dossier op de website van het Genootschap. 

Er zijn in Moerdijk twee noodverordeningen geweest. De eerste noodverordening (toen nog geen sprake was van GRIP4) is later ingeperkt in een tweede noodverordening.

naar vorige weblog 

 

 Kennis delen via twitter | crisisbeheersing | crisiscommunicatie | burgemeesters

 

 

U bent hier

<div></div>