Jean Bronckers waarnemend burgemeester Eijsden-Margraten

De Gouverneur, de heer L.J.P.M. Frissen, heeft de heer J.H.M. Bronckers met ingang van 1 januari 2011 aangesteld als waarnemend burgemeester van de per die datum nieuw gevormde gemeente Eijsden-Margraten. De heer Bronckers is tot 1 januari 2011 waarnemend burgemeester in de huidige gemeente Margraten.

Het besluit is genomen in goed overleg met de fractievoorzitters van de nieuw gekozen raad van de gemeente Eijsden-Margraten. De waarneming van het burgemeestersambt van de gemeente Eijsden-Margraten door de heer Bronckers loopt tot de komst van een nieuwe door de Kroon benoemde burgemeester. De formele benoemingsprocedure hiervoor wordt na 1 januari 2011 gestart en deze duurt ongeveer een half jaar.

De heer J.H.M. Bronckers was van 1991 tot 2003 lid van het college van Gedeputeerde Staten van Limburg. In 2006 was hij waarnemend burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen. Van 1 april 2009 tot 31 december is hij waarnemend burgemeester van de gemeente Margraten. De heer Bronckers is 65 jaar en lid van het CDA.

U bent hier

<div></div>