Naar één groot brandweerkorps

Brandweerkorpsen in Gelderland - Zuid moeten samenwerken en opereren als één regionaal korps. Dit moet de slagkracht verhogen. De burgemeesters van de achttien gemeentes die samen de veiligheidsregio Gelderland-Zuid vormen hebben dat met elkaar afgesproken.

De burgemeesters (met Groesbeek, Ubbergen en Millingen) hebben hun besluit genomen mede onder druk van ‘Den Haag’: het huidige kabinet wil dat landelijk in veiligheidsregio’s wordt gewerkt.

Thomas Steenkamp, burgemeester van West Maas en Waal en Loes de Zeeuw van Neerijnen zijn vooralsnog tegen de plannen.

„Minister Remkes dringt er op aan dat de korpsen in regionaal verband worden georganiseerd. Ik heb op dit moment tegen gestemd omdat dat voorlopig alleen nog maar een kabinetsstandpunt is“, zegt burgemeester Steenkamp. „De wet is nog niet aangenomen door de Eerste en de Tweede Kamer. “

Een meerderheid van de burgemeesters in de veiligheidsregio Gelderland-Zuid vindt centralisering wel nodig.

Dat zou de slagkracht van de brandweer vergroten, de kosten beheersbaar houden en een eind maken aan de versnipperde werkwijze.

Het idee is dat er een algemeen directeur veiligheidsregio komt voor de brandweer die extra bevoegdheden krijgt en bij de aanpak van incidenten nevengeschikt is aan de korpschef van politie.

Inmiddels zijn er onderzoeken begonnen naar hoe het plan het beste kan worden uitgevoerd.

Zo willen de burgemeesters weten hoe het zit met randvoorwaarden als de zeggenschap van gemeenteraden, de positie van de vrijwillige brandweer en hun eigen bevoegdheden.

De regionale brandweer Gelderland-Zuid, in 2004 opgericht om de korpsen te ondersteunen op terreinen als ict, management, oefening/scholing en specialistische hulpverlening, gaat na of de huidige spreiding van brandweerposten en materieel in de regio de meest logische is. De invulling van de randvoorwaarden moet nog voor het einde van het jaar bekend zijn.

Over de spreiding wordt medio 2007 meer duidelijk.

Als eerste stap komen alle (onder)commandanten volledig in dienst van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Bron - De Gelderlander

U bent hier

<div></div>