Voorstel bijzondere gedragsaanwijzing

Als het aan de ministers Remkes en Hirsch Ballin ligt krijgen de burgemeester en de officier van justitie extra bevoegdheden om preventief in te grijpen bij ernstige overlast. Dit blijkt uit het concept wetsvoorstel aanwijzing ernstige overlast. Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters wil niet voor ieder incident een nieuwe bevoegdheid.

Onderzoek Bestuurlijke maatregelen
Opvallend is dat BZK binnenkort een onderzoek naar bestuurlijke maatregelen veiligheid start. Dit mede naar aanleiding van de brief die het Nederlandse Genootschap van Burgemeesters (NGB) aan minister Remkes heeft geschreven in vervolg op de aanpak van de motie Van Schijndel. Dezelfde motie die, samen met de motie van kamerlid Weekers, de aanleiding is voor het opstellen van het conceptwetsvoorstel aanwijzing ernstige overlast. In het onderzoek dat BZK laat uitvoeren, wordt voornamelijk gekeken naar de bestuurlijke maatregelen op het terrein van veiligheid. Ook wil men een meer samenhangende visie ontwikkelen ten aanzien van de bevoegdheden van de burgemeester op het gebied van openbare orde. Het onderzoek wordt uitgevoerd samen met de VNG en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters.

VNG en NGB heeft er op aangedrongen dat vooral de bestaande bevoegdheden en de ervaringen daarmee, goed in beeld moeten worden gebracht. Pas dan kun je zien of nieuwe instrumenten en/of bevoegdheden noodzakelijk zijn.

Kleine groep jongeren
De in het wetsvoorstel genoemde maatregelen zijn vooral gericht op een klein aantal aanwijsbare jongeren, die verantwoordelijk zijn voor voortdurende overlast. Burgemeesters kunnen deze jongeren een gebiedsverbod van maximaal drie maanden opleggen. Ook een meldplicht behoort tot de maatregelen. De bevoegdheden van de burgemeester zijn bedoeld om de openbare orde te handhaven of te herstellen. Officieren van justitie krijgen ook extra bevoegdheden om maatregelen op te leggen aan verdachten voordat zij voor de rechter komen.

U bent hier

<div></div>