16/03 Benoemingen en wnd. burgemeesterschap

Na het plotselinge vertrek van Job Cohen is zijn opvolging een hot topic geworden. De provincie Noord-Holland heeft kenbaar gemaakt om een waarnemend burgemeester te benoemen. Een waarnemend burgemeester wordt doorgaans benoemd ter overbrugging van een periode waarin wordt gezocht naar een nieuwe burgemeester. In sommige gevallen worden ook waarnemers benoemd als een gemeente op de nominatie staat voor een herindeling. Dan wordt voor de nieuwe heringedeelde gemeente pas weer een nieuwe burgemeester benoemd.

Een waarnemend burgemeester is niet gelijk aan een loco-burgemeester. De loco-burgemeester is een wethouder die de burgemeester of waarnemend burgemeester vervangt bij zijn/haar afwezigheid. In de Gemeentewet is zelfs bepaald dat een burgemeester niet tevens wethouder kan zijn. Of de commissaris of de Kroon de burgemeester benoemt heeft doet er in dat geval niet toe. Een wethouder annex loco-burgemeester kan niet tegelijkertijd de waarnemend burgemeester zijn.

In het vacuüm dat op dit moment in Amsterdam is ontstaan tussen vertrek van Cohen en de benoeming van een waarnemer, neemt wethouder Lodewijk Asscher de rol van loco-burgemeester op zich. De basis hiervoor ligt in artikel 77 lid 1.

Op grond van artikel 78 Gemeentewet kan een commissaris van de Koningin een waarnemend burgemeester aanstellen als hij dit in het belang van de gemeente vindt. Het benoemen van een waarnemer is geen verplichting, al geeft de provincie Noord-Holland in het Benoemingsbeleid waarnemend burgemeesters aan dat het benoemen van een waarnemend burgemeester van buiten de gemeente, indien op voorhand vaststaat dat de burgemeesterloze periode langer dan drie maanden gaat duren, bestendig beleid is.

De benoeming van de waarnemend burgemeester wordt met de gemeenteraad overlegd. De benoeming van de ‘reguliere’ burgemeester is een uitgebreidere procedure die is geregeld in artikel 61 Gemeentewet: de gemeenteraad stelt een vertrouwenscommissie samen, die de gesprekken voert met potentiële kandidaten. Bij de selectie van de kandidaten heeft de vertrouwenscommissie zich te houden aan de zogenoemde profielschets. De CdK doet - op basis van geschiktheid - een voorselectie van kandidaten, al staat het de vertrouwenscommissie vrij om alle sollicitatatiebrieven in te zien. Op basis van de gesprekken brengt de vertrouwenscommissie verslag uit in een besloten raadsvergadering, waarin de eerste en tweede voorkeur worden vastgesteld. De kandidaat van de eerste voorkeur wordt vervolgens door de gemeenteraad aanbevolen om te worden benoemd.

16 maart 2010
NGB/Wouter Jong

 
Reageren?
Reacties op deze weblog zijn welkom. Klik hier om te reageren.

Verder lezen?
Lees hier het dossier Burgemeesters van de website van het ministerie van BZK. Klik door voor diverse kamervragen over de rol en benoeming van waarnemend burgemeesters.

naar vorige weblog 

 

 

U bent hier

<div></div>