12/03 Einde van de doelgroep

Afgelopen dinsdag was het Nederlands Genootschap van Burgemeesters uitgenodigd om in Rotterdam aanwezig te zijn bij de boekpresentatie van "Geen commentaar". Inhoudelijk is het een mooi overzichtswerk over crisiscommunicatie in Nederland en Belgie. De vijf auteurs hebben geen commerciele doelstelling met het boek; de opbrengsten komen geheel ten goede aan het Rode Kruis.

Geen commentaar...In het boek houden de schrijvers een pleidooi voor een actuele kijk op crisiscommunicatie. Die gaat niet meer uit van de overheid als brenger van het nieuwe nieuws, maar kijkt scherp naar het nieuws dat 'buiten' al rond gaat. Geruchten worden ontkracht en het nieuws dat klopt wordt bevestigd. In deze aanpak sluit "Geen commentaar" nauw aan bij de publicatie van het NGB over crisiscommunicatie voor burgemeesters en loco-burgemeesters.

In "Als het op communiceren aankomt" stelde het NGB vast dat het nieuws tegenwoordig dermate snel rondgaat, dat het accent van de communicatie vooral zou moeten liggen op het duiden van het nieuws. Niet voor de nieuwsfeiten zelf, maar voor de bredere context van het nieuws wordt anno 2010 bij de burgemeester aangeklopt.

Wat de auteurs van het boek bij de presentatie nadrukkelijk naar voren brachten is het gegeven dat met de toegenomen snelheid ook het doelgroepdenken bij crises volstrekt achterhaald is geworden. Dat is een invalshoek over crisiscommunicatie die in het communicatiedenken van alledag niet altijd even voor de hand ligt.

De schrijvers van het boek stellen vast dat mensen bij crises zo hard op zoek gaan naar informatie, dat de verkregen informatie direct zal worden gedeeld en weer door elkaar wordt gehusseld. De burger is zelf in staat om te bepalen wat voor hem relevante en niet-relevante informatie is. Iedereen die geraakt wordt door de crisis zal zichzelf tot de doelgroep rekenen. Het is niet aan de overheid om voor iemand te bepalen of hij zich getroffene of geen getroffene mag voelen. De manier van denken die de auteurs voorstaan is daarmee logisch in zijn eenvoud.

12 maart 2010
NGB/Wouter Jong

 
Reageren?
Reacties op deze weblog zijn welkom. Klik hier om te reageren.


naar vorige weblog 

 

 

U bent hier

<div></div>