Werkboek Gemeentelijke kwaliteitshandvesten

Op 17 november is het werkboek Gemeentelijke kwaliteitshandvesten op maat uitgekomen. In het werkboek staan de bouwstenen voor het opstellen van een kwaliteitshandvest. Het is een handleiding om snel en efficiënt een handvest op te stellen. Maar u kiest zelf de invulling van het handvest en krijgt daarmee voor uw gemeente een kwaliteitshandvest op maat.

Het werkboek is ontwikkeld door de gemeentesecretarissen van Den Haag, dhr. Jongen, en Leidschendam-Voorburg, dhr. Thijssen, het projectteam kwaliteitshandvesten van het centrum Good Governance van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Duidelijke afspraken
Arno Thijssen over het handvest: ´Met een kwaliteitshandvest laat de overheid zien wat burgers kunnen verwachten. Het is in één oogopslag duidelijk of een ambtenaar de afspraken na komt als het kwaliteitshandvest op de balie staat, of goed herkenbaar op internet te vinden is. Goed voor burgers en goed voor de gemeente. Dat laten ook de vele voorbeelden in het handboek zien uit gemeenten die al met een kwaliteitshandvest werken. ´

Bijeenkomsten
Wilt u meer weten over de ontwikkeling van uw op maat gesneden kwaliteitshandvest? Dan bent u van harte welkom op een van de (gratis) bijeenkomsten die het Ministerie van Binnenlandse Zaken in samenwerking met de VNG organiseren op 12 en 13 december in respectievelijk Zwolle en Eindhoven van 09.30-13.00.

U vindt informatie over de bijeenkomsten, maar ook over kwaliteitshandvesten in het algemeen op de website www.kwaliteitshandvesten.nl.  

Visie op dienstverlening
In 2005 formuleerde de VNG-commissie Gemeentelijke Dienstverlening, de Commissie Jorritsma, de visie dat gemeenten in 2015 dé poort tot de overheid moeten zijn. Eén van de doelstellingen van de uitvoeringsagenda van de Commissie Jorritsma was de ontwikkeling van een pakket kwaliteitsinstrumenten, waaronder dit werkboek voor het opstellen van een kwaliteitshandvest voor gemeenten.

Bron: www.VNG.nl

U bent hier

<div></div>