Den Bosch presenteert COT-evaluatie rond casus zwemschoolhouder

Het onderzoeksinstituut COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement heeft een onderzoek uitgevoerd naar de vraag hoe de autoriteiten hebben gehandeld na de arrestatie van Benno L. Op 23 februari 2010 hebben alle ouders/verzorgers van een (oud)leerling van de voormalige zwemschool van Benno L. hierover een brief ontvangen.

Lessen leren voor de toekomst
Het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio Brabant-Noord heeft opdracht gegeven voor dit onderzoek. In de veiligheidsregio Brabant-Noord werken bijna alle organisaties samen die betrokken waren bij deze zaak. De onderzoekers hebben vooral gekeken hoe gemeente, politie, Openbaar Ministerie en zorgverleners hun werk in de zaak Benno L. hebben gedaan. Het doel was om lessen te leren voor de toekomst uit de aanpak van deze crisis.

Conclusies en aanbevelingen COT
Conclusie uit het onderzoek is dat:

  • de crisis inhoudelijk goed is aangepakt en de doelen zijn bereikt. De maatschappelijke onrust is - waarschijnlijk ook door de gekozen aanpak - niet verder vergroot;
  • de informatievoorziening aan de ouders en pers over het algemeen goed is verlopen. Een deel van de ouders heeft de informatievoorziening als onvoldoende ervaren, omdat zij pas iets later geïnformeerd werden;
  • de hulpverlening aan de ouders snel en goed is georganiseerd;
  • er in de organisatie van het proces wel enkele verbeteringen nodig zijn.

Het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio stemt in met de conclusies en aanbevelingen van het rapport. Het dagelijks bestuur zal er op letten dat de resultaten van dit onderzoek goed worden uitgewerkt en uitgevoerd.

Lees hier het volledige rapport

 

 Bron: gemeente Den Bosch

U bent hier

<div></div>