Onderzoek Universiteit Twente over criminaliteitspreventie

Op verzoek van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters heeft de Universiteit Twente een artikel geschreven over criminaliteitspreventie.

In het stuk beantwoorden de auteurs de vraag wat verstandig beleid met betrekking tot criminaliteitspreventie is, d.w.z. beleid dat wordt ondersteund door de meest recente wetenschappelijke inzichten. Ook voor lokale initiatieven is het essentieel om beleid met een adequaat onderzoek te begeleiden om de effecten en indien mogelijk de kosten/baten van de onderzochte maatregelen te evalueren. In dit verhaal gaan de auteurs in op enkele voorbeelden van beleid op het terrein van criminaliteit, en geven zij daarbij aan wat werkt en wat niet. Zij concluderen dat criminaliteitsbeleid niet alleen gericht moet zijn op potentiële daders, maar dat het belangrijker is om de context waarin criminaliteit wordt gepleegd in het beleid te betrekken.

Allereerst wordt een aantal belangrijke feiten met betrekking tot criminaliteit uiteengezet. Daarna volgen de principes van criminaliteitsbestrijding. Vervolgens wordt uiteengezet waarom experimenteel onderzoek van groot belang is. De auteurs eindigen met een overzicht van waar de beste informatie te vinden is.

Auteurs: Marianne Junger en Ariana Need

Verder lezen?
Klik hier om het artikel "Criminaliteitsbeleid: wat werkt?" te downloaden.

U bent hier

<div></div>