Hardere aanpak overlast

Een hardere aanpak van overlast als in de Amsterdamse Diamantbuurt. Dat staat de ministers Remkes en Hirsch Ballin voor ogen. In een conceptwetsontwerp willen zij extra bevoegdheden geven aan de burgemeester en de officier van justitie. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) spreekt van 'incidentenpolitiek'.

Vooruitlopend op de rechterlijke uitspraak zouden officieren van justitie extra maatregelen tegen verdachten moeten kunnen nemen. Het kan gaan om een straat- of contactverbod, maar ook om voortzetting van therapie of behandeling tegen agressie of verslaving. Als de officier van justitie geen maatregelen neemt, zou de burgemeester dat moeten kunnen doen om de openbare veiligheid te beschermen. Op dit moment ontbreekt het burgemeesters aan die autoriteit.

Het voorstel is een vervolg op twee moties van de kamerleden Van Schijndel (toen VVD, inmiddels onafhankelijk) en Weekers (VVD). Concrete aanleiding waren de gebeurtenissen in de Diamantbuurt, waar een familie werd weggepest.

De ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken hopen op deze manier groepen uit elkaar te trekken die langdurig zorgen voor ernstige overlast, zoals rondhangen, naroepen en bespugen.

Bang voor stigmatisering van onschuldige jongeren is het ministerie niet. Frank Wassenaar, woordvoerder van Binnenlandse Zaken: ‘Dit biedt ons de mogelijkheid om de gangmakers te isoleren van de meelopers. Als een groep overlast veroorzaakt, kunnen we tegen de gangmakers zeggen: jullie mogen na acht uur niet meer rondhangen in winkelcentrum X. Daarvan ondervinden de timide meelopers ook last. Maar het gaat niet om een strafrechtelijk verwijt aan de meelopers, maar om de veiligheid van samenleving als geheel.’ Hij benadrukt dat de bevoegdheden gelden voor extreme gevallen.

Het concept is voor advies naar onder meer de VNG en het Genootschap van Burgemeesters gestuurd. De VNG wil niet vooruitlopen op een reactie en spreekt van ‘incidentpolitiek’. ‘Wij zijn aan het onderzoeken hoe we bevoegdheden kunnen inzetten op preventie, niet alleen op repressie, bij diverse zaken: de verstoring na hinderlijk volgen, het thuisverbod bij huiselijk geweld, en de moties van Van Schijndel en Weekers. We wachten op een samenhangend overzicht dat laat zien welke bevoegdheden bij de burgemeester moeten liggen, en welke bij de officier. Overlast in het publieke domein heeft prioriteit bij lokale bestuurders, maar we willen niet voor elk incident een aparte bevoegdheid’, zegt Arjen Konijnenberg, woordvoerder van de VNG.

Bron - Binnenlandsbestuur

U bent hier

<div></div>