17/11 Verkiezingen in herindelingsgemeenten

Vandaag vonden in het kader van herindelingen al op verschillende plekken in het land gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het maakt weer duidelijk hoe bijzonder de positie van de burgemeester in de gemeentelijke politiek toch eigenlijk is.

Bij sollicitaties op burgemeestersvacatures wordt steevast bekend gemaakt hoeveel sollicitaties er zijn geweest en van welke politieke kleur de kandidaten zijn. Maar zodra de benoeming een feit is, dan lijkt juist de politieke kleur niet meer van belang te zijn. Sterker nog, in vrijwel elke profielschets staat dat de burgemeester eerst en vooral boven de partijen moet staan. Als voorzitter van de gemeenteraad heeft de burgemeester ook geen stemrecht, een recht dat hij of zij wel in het college heeft. Maar daar vindt de besluitvorming naar alle waarschijnlijkheid vooral op basis van consensus plaats.

Voor wie wil weten welke politieke achtergrond de huidige burgemeesters hebben verwijs ik naar Burgemeestersblad 51. Daarin valt onder meer te lezen dat in driekwart van de gemeenten de in 2008 benoemde burgemeester geen lid is van de partij die de grootste fractie in de gemeenteraad vormt. In bijna 40% van de gemeenten is de in 2008 benoemde burgemeester lid van een partij die niet in het college vertegenwoordigd is. Binnenkort hopen we met een nieuwe update te komen.

17 november 2009
NGB/Wouter Jong

 

Reageren?
Reacties op deze weblog zijn welkom. Klik hier om te reageren.

 

Naar vorige weblog

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

U bent hier

<div></div>