Lijst nabestaanden Joodse oorlogsslachtoffers

Met regelmaat benaderen nabestaanden van Joodse oorlogsslachtoffers gemeenten en hun archieven met verzoeken om informatie over hun familieleden en geliefden. Die informatie is voor betrokkenen soms lastig te vinden, omdat deze ook verspreid is over diverse organisaties, waarvan de contactgegevens soms ontbreken. Er is nu een lijst van organisaties beschikbaar die nabestaanden kunnen raadplegen. Deze lijst vindt u hieronder.

Verzoek aan u is of u deze lijst beschikbaar kunt stellen aan de beheerder van uw gemeentearchief, zodat deze de lijst in voorkomende gevallen aan de nabestaanden beschikbaar kan stellen.

Ondersteuning minister Ter Horst
Minister Ter Horst heeft in een brief aan de heer Cammenga, initiatiefnemer voor de lijst, haar waardering en sympathie uitgesproken voor het initiatief en de burgemeesters per brief ook op de lijst geattendeerd. Beide brieven vindt u ook hieronder.

 

De lijst met organisaties

De brief van minister Ter Horst aan de burgemeesters

De brief van minister Ter Horst aan de heer Cammenga

U bent hier

<div></div>