Taskforce moet waterrampscenario's onderzoeken

Het kabinet stelt een werkgroep in die de komende twee jaar de overstromingsrisico's van Nederland in kaart moet brengen. Dat heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat maandag laten weten. Centraal staat de vraag: wat als er, ondanks alle verzwaarde dijken, tóch iets gebeurt?

Tijdens het ministeroverleg van a.s. of volgende week vrijdag wordt een definitief besluit genomen over de Taskforce Management Overstromingen (TMO). Beoogd voorzitter is Jan Franssen (VVD), commissaris van de koningin in Zuid-Holland. Hij wordt bijgestaan door een aantal waterdeskundigen.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat ontkent dat de waarschuwingen van de adviescommissie Water, 21 oktober geuit door prins Willem-Alexander, aanleiding waren voor dit besluit. Dat was eerder orkaan Katrina, die in september 2005 New Orleans en omstreken verwoestte. ‘Preventie is één kant van het verhaal,’ zegt woordvoerder Laura Kwakernaak. ‘Minister Peijs heeft al 420 miljoen uitgetrokken om dijken sluizen en waterkeringen te controleren. Deze taskforce richt zich op rampenscenario’s. Via samenwerking met het waterschap, rijk, gemeente, provincie en veiligheid moet een geïntegreerd verbeterprogramma ontstaan.’

Dat is vooral van belang omdat een overstroming de gebruikelijke bestuursgrenzen met voeten treedt. ‘De gedachte achter veiligheidsregio’s is dat de burgemeester een belangrijke taak heeft,’ zegt woordvoerder Frank van Beers van Binnenlandse Zaken. ‘Bij een overstroming is het ondenkbaar dat slechts één gemeente ermee te maken krijgt. Je moet afspraken maken tussen de verschillende regio’s en niet alleen de bestuurders, maar ook dijkgraven erbij betrekken.’ Als mogelijk verbeterpunt noemt hij evacuatieplannen. ‘Het is moeilijk daar een algemeen beeld van te geven. Sommige regio’s hebben al te maken gehad met overstromingen. Die zijn wellicht beter voorbereid dan andere.’

Bron - Binnenlandsbestuur

U bent hier

<div></div>