Akkoord over rechtspositie brandweervrijwilligers

Het College voor Arbeidszaken van de VNG en de gemeentelijke vakbonden hebben overeenstemming bereikt over de modernisering van de rechtspositie voor de vrijwillige brandweer. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over de vergoedingen, verzekeringen, de leeftijdsgrens en de relatie met de hoofdwerkgever.

Belangrijkste discussiepunt voor de nieuwe rechtspositie was hoe de vergoedingsregeling voor de vrijwillige brandweer moet worden vormgegeven. Afgesproken is om naast de al bestaande vergoeding voor oefenen en uitrukken een landelijke consignatievergoeding in te stellen. Consignatie is een periode waarin de werknemer geen arbeid verricht, maar wel verplicht is om bereikbaar en beschikbaar te zijn. Daarnaast is een vergoeding afgesproken voor langdurige diensten, zodat vrijwilligers extra tegemoet gekomen worden als zij bijvoorbeeld in het buitenland moeten oefenen.

De afspraken uit dit akkoord zijn gemaakt voor vrijwilligers die hoofdzakelijk worden ingezet volgens het vrije instroomprofiel (d.w.z. dat vrijwilligers niet verplicht zijn gehoor te geven aan een oproep). Er is bij een aantal korpsen echter een groep vrijwilligers waaraan structureel meer eisen worden gesteld ten aanzien van aanwezigheid en beschikbaarheid. Partijen hebben afgesproken om voor deze groep vrijwilligers een onderzoek te starten. Er wordt onderzocht hoe de bedrijfsvoering bij de vrijwillige brandweer in Nederland op dit moment is vormgegeven. Wanneer er geen of in mindere mate sprake is van vrijblijvendheid voor de vrijwilliger is het uitgangspunt dat er meer aansluiting wordt gezocht bij de CAR-UWO zoals die geldt voor reguliere gemeenteambtenaren. Het onderzoek hiernaar moet binnen een jaar zijn afgerond. Na afronding van dit onderzoek gaan partijen met elkaar in overleg om te komen tot nieuwe afspraken voor de groep vrijwilligers waaraan structureel meer eisen worden gesteld ten aanzien van aanwezigheid en beschikbaarheid. Tot die tijd gelden de afspraken uit dit akkoord ook voor deze groep vrijwilligers.

De Vakvereniging voor Brandweervrijwilligers (VBV) heeft naar alle gemeenten een model rechtspositieregeling opgestuurd. Deze rechtspositie verwoordt hun idee├źn maar heeft verder geen formele status, omdat deze niet is geaccordeerd door de onderhandelingspartijen. Het CvA en de gemeentelijke vakbonden zijn blij dat de VBV haar visie heeft neergelegd en wil de voorstellen betrekken bij het hierboven genoemde onderzoek.

Woensdag 20 mei wordt vanaf 1400u. op de website van de VNG officieel gepubliceerd over de gemaakte afspraken. Hier kunt u ook een flyer vinden die u kunt overhandigen aan de vrijwilligers. Informatie kunt u vanaf woensdagmiddag vinden op: http://www.vng.nl/smartsite.dws?id=83476

U bent hier

<div></div>