SMVP-Publicatie 'Veiligheid als bestuurlijke opdracht'

Op 11 december zal De Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie haar nieuwste publicatie Veiligheid als bestuurlijke opdracht overhandigen aan Ronald Bandell, voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Dat gebeurt in een bijeenkomst te Dordrecht

In de afgelopen twintig jaar zijn op het gebied van samen werken aan veiligheid belangrijke stappen vooruit gezet. Op veel plaatsen en op uiteenlopende terreinen treft men samenwerking aan tussen politie, justitie en overheid of zijn publiek-private veiligheidsnetwerken tot stand gekomen. Dit proces van ‘responsabilisering’, mede verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en instellingen, ontwikkelde zich allereerst en vooral op lokaal niveau. Instellingen op het maatschappelijke middenveld (instellingen voor onderwijs, zorg, welzijn, sociale dienstverlening, bedrijven, brancheorganisaties) die nog maar kort geleden veiligheid nooit als een kerntaak beschouwden, zijn zich toenemend bewust geworden van hun medeverantwoordelijkheid. Veiligheid werd ook in die kringen een structureel agendapunt in de organisatie.

Bij de overheid zelf is integraal veiligheidsbeleid een bijna vanzelfsprekend agendapunt, al kost het waarmaken ervan nog veel moeite. Dit is het goede nieuws. Maar er resten vele vragen. Wat weten we eigenlijk van de samenwerking in de praktijk? In hoeverre verloopt dat effectief en efficiënt? Wat zijn de belangrijkste problemen en valkuilen, wat zijn voorwaarden voor succes? Hoe zijn de rollen verdeeld en wat is de gewenste rolverdeling? In de afgelopen periode heeft de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie-stuurgroep Samen werken aan veiligheid twee onderwerpen centraal gezet, namelijk: 

  1. Terugblik op twintig jaar samen werken aan veiligheid. Waar staan we, wat is bekend over het functioneren van de samenwerking en van veiligheidsnetwerken? Welke rol spelen vooral de sleutelactoren politie en overheid? Wat leert dit over factoren voor succes en falen?
  2. Confrontatie met het huidige tijdsbeeld. Welke betekenis heeft samen werken aan veiligheid als antwoord op maatschappelijke verharding in een angstige samenleving? Samen werken aan veiligheid als het organiseren van de gewenste mix aan interventies: sociaal, fysiek, strafrechtelijke handhaving. Samen werken aan veiligheid ook als het organiseren van betrokkenheid van burgers en van de medeverantwoordelijkheid van maat-schappelijke instellingen. En ook als uitdrukking van het burgerschapsperspectief op veiligheid. Samen werken aan veiligheid is zo een omvattend en samenhangend ontwerp.

De stuurgroep stond onder voorzitterschap van prof. mr. Pieter van Vollenhoven, voorzitter SMVP, en heeft haar bevindingen neergelegd in de publicatie Veiligheid als bestuurlijke opdracht. Aangezien de rapportage vooral betrekking heeft op het lokale veiligheidsbeleid acht het bestuur van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie het gepast het eerste exemplaar aan te bieden aan de heer Ronald Bandell.

Bijeenkomst
De betreffende bijeenkomst vindt plaats na de bestuursvergadering op maandag 11 december 2006 vanaf 15.30 uur in het Stadhuis van de gemeente Dordrecht. Het programma is als volgt:

15.30 - 15.45 uur inleiding over samen werken aan veiligheid
15.45 - 16.00 uur reactie Ronald Bandell
16.00 - 16.30 uur discussie
16.30 - 17.30 uur aperitief

Aanmelden kan bij het bureau van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie,
T 078 6144362, F 078 6313580, E smvp@smvp.nl

U bent hier

<div></div>