30/04 Persconferentie drama Apeldoorn

De persconferentie die na het verschrikkelijke drama in Apeldoorn werd gehouden was in grote lijnen een persconferentie volgens het boekje. De driehoek van burgemeester, korpschef en Officier van Justitie sprak in betrekkelijke openheid over het voorval en verzandde niet in nietszeggende mededelingen als 'Daar kunnen we geen mededeling over doen' of 'Dat is onderwerp van nader onderzoek'.

Opvallend was tevens dat de burgemeester voortborduurde op het kennisniveau dat in de buitenwereld al aanwezig was. Er werd niet, zoals je in andere gevallen wel eens ziet gebeuren, gestart met een feitenrelaas over wie-wanneer-wat had gedaan. Met de live uitzending in het achterhoofd werd die kennis als bekend verondersteld. Niet geheel onterecht, want het publiek deed hard mee om feiten te achterhalen. In de discussies op GeenStijl kwam het adres van de dader al vrij snel naar boven en ook op tal van andere fora werd het doopceel van de dader gelicht. De burgemeester die dat terzijde schuift en communiceert vanuit de gedachte dat hij als enige over informatie beschikt, mist de aansluiting met de samenleving. Dat is ook de reden dat tegenwoordig zoveel waarde wordt gehecht aan het proces van omgevingsanalyse en media-analyse tijdens crises.

In Apeldoorn was de driehoek zich ervan bewust dat zij vooral nieuwe informatie moest toevoegen. Burgemeester, korpschef en Officier van Justitie maakten er geen 'herhaling van zetten' van. De teneur van de persconferentie werd daarmee veel meer een relaas van 'het bevestigen van feiten en het ontkrachten van geruchten'. Waarbij in de tweede persconferentie netjes werd teruggekomen op de vragen die in de eerste persconferentie nog niet beantwoord konden worden.

Het enige punt van aandacht in dit soort situaties blijft de setting achter de tafel. Het is niet de eerste keer dat er gewisseld moest worden, omdat de microfoons allemaal voor de burgemeester stonden opgesteld, terwijl ook de OvJ een belangrijke bijdrage aan het geheel had. Het is te overwegen om in het vervolg de persconferentie staande te houden, zodat daarin makkelijker geswitcht kan worden tussen de verschillende spelers. Al heeft dat weer als lastig neven-effect dat het bij het beantwoorden van de vragen uit de zaal weer een heen-en-weer lopen van functionarissen wordt.

30 april 2009
NGB/Wouter Jong

Reageren?
Reacties op deze weblog zijn welkom. Klik hier om te reageren.

Verder lezen?
Klik door voor de publicaties 'Daar kan ik geen mededeling over doen' en 'Als het op communiceren aankomt' die stilstaan bij de bovenstaande thema's.

naar vorige weblog

                                                                                                                                                                                                                                                                

U bent hier

<div></div>