Debat over toekomst lokaal bestuur

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) organiseert op 9 november een Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV). Tijdens het eerste deel van de vergadering stellen de leden van de VNG het Manifest van de Gemeenten vast, waarin de VNG haar inzet in het debat over de toekomst van het lokaal bestuur verwoordt. Het rapport ‘Wil tot verschil’ van de commissie Bovens vormt een belangrijke bouwsteen voor dit Manifest.

Het rapport van de commissie Bovens werd tijdens het VNG-congres in juni gepresenteerd. Daarna heeft tot oktober een uitgebreid discussietraject plaatsgevonden, waarbij gemeenten hebben gedebatteerd over het rapport van de commissie Bovens en het Manifest. Op 9 november worden de reacties van gemeenten besproken en wordt het Manifest definitief vastgesteld.

Tijdens het tweede deel van de vergadering vindt een debat plaats tussen de ‘nummers twee’ van een aantal politieke partijen. Onder leiding van Wouke van Scherrenburg discussiëren Maxime Verhagen (CDA), Rita Verdonk (VVD), Nebahat Albayrak (PvdA), Boris van der Ham (D66), Kees Vendrik (Groen Links) en Arie Slob (CU) met elkaar over toekomst en positie van het lokaal bestuur.

Het programma van de BALV is als volgt:
12.45 uur Opening door de voorzitter van de VNG, Wim Deetman
12.50 uur - 13.00 uur Welkomstwoord door minister Remkes
13.00 uur - 14.30 uur Discussie en definitieve vaststelling van het Manifest
14.30 uur - 16.00 uur Debat landelijke politici o.l.v. Wouke van Scherrenburg
Slotwoord Wim Deetman

De bijeenkomst vindt plaats in de Ridderzaal te Den Haag.

Noot voor de redacties:
Voor meer informatie kunt u terecht bij de VNG, afdeling communicatie VNG, Susan Baart, tel: 070-3738703.
Aanmelding: secretariaat afdeling Communicatie, Nellie Monroy, 070-3738472 of nellie.monroy@vng.nl.
De tekst van het manifest en alle andere relevante vergaderstukken zijn te vinden op
de homepage van deze website. De zaal is open vanaf 12.00 uur.


U bent hier

<div></div>