Huisuitzetting bij huiselijk geweld

Burgemeesters krijgen de bevoegdheid plegers van huiselijk geweld tijdelijk uit hun eigen huis te zetten.

In afwachting van wet
De Tweede Kamer bespreekt momenteel het voorstel van ex-minister Donner (Justitie) en minister Remkes (Binnenlandse Zaken). De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft haar bedenkingen, zij vindt een huisuitzetting geen verantwoordelijkheid van een burgemeester maar van de officier van justitie.

Burgemeester Hubert Bruls van Venlo vindt het echter een vanzelfsprekendheid dat zijn gemeente meedoet aan de pilot. ‘Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld. Ik zou geen knip voor de neus waard zijn als als ik daar niks mee doe. Dit past heel goed in de maatschappelijke trend om preventief op te treden. Bovendien vind ik dat burgemeesters juist af en toe hun tanden moeten laten zien. Het maakt toch veel meer indruk als een burgemeester iemand ergens op aanspreekt dan als zo’n dader weer eens de politie aan de deur krijgt.’

Bang om aangesproken te worden op een verkeerde inschatting is Bruls niet: ‘Stel dat het één op de tien keer fout zou gaan, als ik dat afzet tegen die negen gevallen waarin zo’n vrouw geholpen is, dan is dat die ene fout waard geweest.’ Voorwaarde vindt Bruls wel dat de opvang van slachtoffer én dader na het huisverbod goed is geregeld. ‘Alle hulpverlening moet klaar staan, anders is het alleen maar uitstel van executie. Sluitende afspraken zijn een voorwaarde, anders begin ik er niet eens aan.’ Komende maand organiseert Venlo een symposium waar de afspraken worden vastgelegd.

Dader
Zelf krijgt Bruls geen speciale training om de ingrijpende beslissingen tot huisuitzetting te kunnen nemen. ‘Maar het komt wel aan op een hele goede voorbereiding. Een aantal zaken moet nog worden doorgesproken. Wanneer ga je precies over tot een huisverbod? Wat als ik aan de andere kant van het land zit, kan het dan telefonisch? Ik heb erover gedacht om zelf ter plekke langs te gaan, maar dat laat ik toch aan de politie over. En moet ik zelf het huisverbod opleggen of kan ik mandateren en achteraf goedkeuren? Dat zijn allemaal overwegingen.’

Bruls schat dat dat hij een keer of vijf per jaar van het huisverbod gebruik zal maken. Omdat er nog niets wettelijk is geregeld, zal het in eerste instantie op vrijwillige basis moeten gaan. ‘De politie zal zo’n dader moeten verzoeken het huis te verlaten. Meer dan hopen dat ze dat ook zullen doen, kunnen we nog niet.’

Bron - Binnenlandsbestuur

U bent hier

<div></div>