Nieuwsbrief Crisisbeheersing, nr. 10, oktober 2006

Op 21 september jl. verscheen het eindrapport “Brand cellencomplex Schiphol-oost” van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De nieuwsbrief opent met mogelijke lessen en signalen voor (toekomstig) crisismanagement en de maatregelen van de minister van BZK op het terrein van de brandveiligheid. Begin oktober stuurde minister Remkes een brief naar de Tweede Kamer over de ontwikkeling van een strategie voor nationale veiligheid, die moet zorgen voor een integrale werkwijze die een ad-hoc aanpak voorkomt en de gezamenlijke inspanningen meer richting geeft.

Voorts staat dit nummer grotendeels in het teken van nieuwe ontwikkelingen op het terrein van planvorming:
Huidige plancyclus rampenbestrijding vraagt om vernieuwing en verbetering;
Nieuwe planstructuur crisisbeheersing;
Project Beleidsplan Veiligheidsregio;
Crisiscommunicatieplan voorkomt geijkte en tijdrovende discussies;
Crisisbeheersing, een papieren werkelijkheid?;
Van plan naar resultaat: basisvereisten crisismanagement;
GRIP: opschaling crisisbeheersing uniform geregeld;
Wat leert ons een beknopte historie van GRIP?;
Get a GRIP: Nederlands referentiekader in Amerikaanse context;
Landelijke planvorming voor specifieke risico’s op rijksniveau;
Project Railplan;
Gemeentelijke kolom stevig neergezet in Veiligheidsregio Utrecht;
Planvorming bij Defensie: operationeel planningsproces Commandant der Strijdkrachten;
Crisispartners: onmisbare schakels in de veiligheidsketen;
Planvorming bij vitale bedrijven: waterleidingsector goed voorbereid;
En verder:

Risico’s à la carte;
De veiligheidsregio: aardbeientaart met een toefje slagroom?;
15th World Congress on Disaster and Emergency Medicine;
Vreemdelingenbeleid van Nederland en Duitsland – crisis als kans?;
Infopunt Veiligheid: als veiligheid het punt is!;
Vier vragen aan Wim Pappers, directeur Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra.

Op de site van BZK kunt u de Nieuwsbrief Crisisbeheersing, jaargang 4, nummer 10, oktober 2006 in PDF-bestand downloaden. (Grootte: 1624Kb)

U bent hier

<div></div>