26/02 Rampenplannen: Crisisbestrijdingsplan Schiphol

Premier Balkenende was zeer te spreken over de manier waarop de hulpverlening na het ongeluk op Schiphol op gang is gekomen. Met de afschuwelijke crash op Schiphol in het achterhoofd is het vanuit vakmatig oogpunt interessant om de gebeurtenissen af te zetten tegen de planvorming van diezelfde hulpdiensten.

Bij incidenten op of rondom Schiphol treedt aldaar het Crisisbestrijdingsplan Schiphol (CBP-S) in werking. In het plan zijn dertien scenario's opgenomen, van een bomauto die de terminal inrijdt tot een vliegtuigongeval op of nabij de landingsbaan.

In het licht van de reguliere GRIP-afspraken bevat het Crisisbestrijdingsplan een aantal specifieke uitzonderingen. Zo wordt bij een crisis op Schiphol in principe opgeschaald tot maximaal GRIP3. De vergaderingen van Operationeel Team en Beleisteam vinden op Schiphol plaats en niet, zoals het reguliere plan voor de regio Kennemerland beschrijft, op de locatie aan de Zijlweg in Haarlem. De reden hiervan is een praktische; in het geval van incidenten op Schiphol zal dermate veel informatie loskomen van de organisaties die op Schiphol gevestigd zijn, dat het handiger is om daar ook de vergaderingen en persconferenties te organiseren.

De burgemeester kan besluiten de luchthavenprocessen stil te leggen. Indien mogelijk wordt hiertoe vooraf het Beleidsteam geconsulteerd. Dit speelt bijvoorbeeld wanneer de brandweer bij een grote calamiteit de dekking voor het overige vliegverkeer niet langer kan waarborgen. Het sluiten van het luchtruim is een bevoegdheid die bij de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat licht. De facto bereikt de burgemeester echter hetzelfde, als op Schiphol de processen worden stilgelegd en de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) genoodzaakt is het verkeer om te leiden naar andere luchthavens.

26 februari 2009
NGB/Wouter Jong

Reageren?
Reacties op deze weblog zijn welkom. Klik hier om te reageren.

Verder lezen?
Klik door voor het Crisisbestrijdingsplan Schiphol en een weblog over een ervaring van een overlevende van de Faro-ramp.

naar vorige weblog

U bent hier

<div></div>