15/02 Van rampenzender naar calamiteitenzender

Afgelopen woensdag was het NGB even alert op een waterleidingbreuk in Apeldoorn. Uiteindelijk liep het met een sisser af. Maar met de eColi-uitbraak in Kennemerland (mei 2007) en de omvangrijke waterleidingbreuk in de regio rond Hoorn (september 2007) in het achterhoofd, zette het ons wel weer op het spoor van de informatievoorziening.

Bij de eColi-uitbraak en de waterleidingbreuk werd RTV Noord-Holland niet als rampenzender ingezet. RTV Noord-Holland voelde zich daarover miskend en heeft naar aanleiding van beide crises eind 2007 een brandbrief gestuurd aan de Noordhollandse burgemeesters.

De opvatting van RTV Noord-Holland snijdt hout. Als je je verplaatst in de schoenen van een willekeurige inwoner, ligt het in de lijn der verwachting dat deze afstemt op de regionale rampenzender of de internetsite van de zender. Het is te beperkt om de rampenzender alleen bij fysieke ongemakken zoals gevaarlijke stoffen in te zetten. In de ogen van de burger is de rampenzender veel meer een calamiteitenzender, waar de laatste informatie is te vinden over crises waarbij de overheid aan de touwtjes trekt.

Vanuit die optiek zou het instituut "rampenzender" de omslag moeten maken naar crisisbeheersing. De regionale zender - als rampenzender van weleer - wordt bij crises dan veel nadrukkelijker een preferred supplier van crisisgerelateerde informatie aan de burger. Op basis van convenanten hebben burgemeesters de ruimte om ook daadwerkelijk zendtijd te claimen en de zender naar eigen inzicht in te zetten. Mocht die behoefte er niet zijn, dan laat dat onverlet dat het een logisch communicatiekanaal is waar de burger bij brand, gevaarlijke stoffen, waterleidingbreuken, gijzelingen en andere crises de overheid hoopt te vinden in de zoektocht naar informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de overheid om die informatie dan óók op die plaats aan te bieden.

15 februari 2009
NGB/Wouter Jong

 

Verder lezen?
Voor de evaluatie van de waterleidingbreuk en de eColi-uitbraak, zie het dossier met incidentevaluaties. Klik hier voor een recent artikel over de brand in het Europoort-gebied, waar omwonenden bij de regionale zender naar informatie zochten.

Reageren?
Reacties op deze weblog zijn welkom. Klik hier om te reageren.

naar vorige weblog

U bent hier

<div></div>